Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija skelbia XII-ąjį respublikinį Jaunųjų dramaturgų konkursą

Tęsdama teatrinio ugdymo programą „Gimnazija ir teatras“, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija skelbia XII respublikinį jaunųjų dramaturgų konkursą „Išskleisk kūrybos sparnus“ ir kviečia šalies mokyklų vadovus, teatro mokytojus skatinti moksleivius jame dalyvauti. Baigiamoji šventė Juozo Miltinio gimnazijoje numatoma 2019 m. balandžio pirmą savaitę.

Juozo Miltinio gimnazijoje puoselėjamos teatrinės tradicijos, bendradarbiaujama su šalies ir miesto teatrais, įgyvendinami tarptautiniai teatro projektai, organizuojamos teatro pamokos, įvairūs renginiai, kurie yra vykdomi įgyvendinant Kryptingo meninio ugdymo programą. Vienas iš jų – XII respublikinis jaunųjų dramaturgų konkursas „IŠSKLEISK KŪRYBOS SPARNUS“. Jaunieji šalies dramaturgai į mokykloje organizuojamus konkursus kviečiami nuo 1996 m. Sulaukėme per 480 moksleivių sukurtų pjesių ir inscenizacijų iš įvairių šalies regionų. Nugalėtojais tapo moksleiviai iš įvairių šalies mokyklų: Biržų ,,Saulės“, Radviliškio Lizdeikos, Anykščių Jono Biliūno, Molėtų gimnazijos, Alytaus Jotvingių, Alytaus Šv.Benedikto, Klaipėdos Vytauto Didžiojo ir Ignalinos rajono gimnazijų, Tauragės moksleivių kūrybos centro, Alytaus rajono Daugų, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Kauno Jėzuitų, Kauno Maironio universitetinės ir Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijų, Juozo Tallat – Kelpšos konservatorijos, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos.

Visos pjesės su dalyviais aptartos vykusiuose seminaruose-praktikumuose „Kūrybos laboratorija“, kiekvienas moksleivis yra gavęs savo darbo įvertinimą – recenziją. Geriausiai įvertintos pjesės pastatytos Juozo Miltinio gimnazijos teatro mokytojų ir suvaidintos gimnazistų, parodytos baigiamosiose šventėse. Visų darbų autoriai bei jų mokytojai-konsultantai kviečiami dalyvauti kūrybiniame seminare bei apdovanojimų šventėje. Nugalėtojus išrenka komisija, kurią sudaro Juozo Miltinio gimnazijos teatro ir lietuvių kalbos mokytojai, žymūs respublikos teatralai, Lietuvos rašytojų sąjungos nariai. Didžiuojamės, kad vertinimo komisijose yra dirbę: Virginija Kochanskytė (teatro, televizijos, kino aktorė, teatro sąjungos ir meno kūrėjų asociacijos narė, Klaipėdos universiteto scenos kalbos dėstytoja), Jūratė Grigaitienė (humanitarinių mokslų daktarė), Žydronė Kolevinskienė (humanitarinių mokslų daktarė, LEU Lituanistikos fakulteto dekanė), Dainius Vaitiekūnas (humanitarinių mokslų daktaras, LEU Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros docentas), Romualdas Vikšraitis (Juozo Miltinio dramos teatro vadovas).

Jaunųjų dramaturgų kūryba sulaukė teatro profesionalų dėmesio: Biržų ,,Saulės“ gimnazijos moksleivių sukurta pjesė „Dvyliktokai“ parodyta Lietuvos televizijoje, M.Kutkaitytės „Suvalgyk pyragėlį“ pristatyta tarptautiniame festivalyje „Naujosios dramos akcija“ Vilniaus Jaunimo teatre, spausdinta „Naujosios dramos biuletenyje“, Baltijos šalių teatrų festivalyje parodyta Roko Leonavičiaus pjesė „Iš taško A į tašką C“, dauguma nugalėtojų pjesių parodytos tose mokyklose, kuriose mokosi kūrėjai. Mes, Juozo Miltinio gimnazijos vadovai, teatro ir lietuvių kalbos mokytojai, esame pasiruošę bendradarbiauti su Jūsų mokyklomis, dalintis patirtimi, idėjomis ir tikimės, kad paskelbtas XII respublikinis jaunųjų dramaturgų konkursas paskatins įvairesnę literatų ir teatro bičiulių kūrybą, atskleis moksleivijos ir jaunimo gyvenimo džiaugsmus, rūpesčius, parems mokyklinio teatro sceną naujais draminiais kūriniais.

Nuostatus bei platesnę informaciją apie konkursą skaitykite mokyklos internetiniame puslapyje http://www.miltiniogimnazija.lt /neformalus ugdymas/dramaturgų konkursai. Moksleivių darbų lauksime iki 2018 m. gruodžio 30 d. Siųskite adresais: izolda.pakalniene@gmail.com, rastine@miltinio.panevezys.lm.lt

Klausimus galite pateikti telefonu ir elektroniniu paštu direktoriaus pavaduotojai ugdymui Izoldai Pakalnienei, tel 8-45 587228, el. paštu : izolda.pakalniene@gmail.com

emokykla-logo