Papildykite Lietuvių kalbos draugijos narių gretas!

Įsibėgėjus Lietuvių kalbos kultūros metams ir artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Lietuvių kalbos draugijos (toliau– LKD), įkurtos 1935 m., atkurtos 1988 m., vardu kreipiuosi į Jus – LR ambasadų darbuotojus, Lietuvių bendruomenių pirmininkus, lietuvius, prijaučiančius ir mylinčius lietuvių kalbą kitataučius – kviesdama įsijungti ar paskatinti Lietuvių bendruomenių narius, visus kitus asmenis, jaučiančius meilę ir pagarbą lietuvių kalbai – vienai senoviškiausių gyvųjų pasaulio kalbų – jos literatūrai, istorijai ar kultūrai, burtis į LKD skyrius, taip akivaizdžiai parodant, kad Lietuva neatskiriama nuo jos kalbos ir kultūros, kad mums svarbu neištirpti Europos ar pasaulio kalbų kontekste, kad pragmatizmo ir modernių technologijų amžiuje mums yra svarbios mūsų ištakos, mūsų šaknys, mūsų tėvų ir senelių atmintis ir iš lūpų į lūpas perduodama gimtoji kalba ir kultūra.

Vienas iš LKD uždavinių – bendradarbiauti su užsienio lietuviais, ypač ieškoti ryšių su naująja išeivija, padėti jiems išlaikyti gimtąją kalbą. To ir norėtume siekti per LKD veiklą tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Tikimės, kad Jūs – kartu su visa LKD, sutikdami ir pažymėdami tokius išskirtinius Lietuvai metus, padarysite viską, kad toks skyrius atsirastų ir pas Jus, kad žinotume ir galėtume kreiptis, kviesdami Jūsų bendruomenę įsijungti ir dalyvauti bendruose, lietuvių kalbai skirtuose  renginiuose, kurių pirmasis –  Pasaulinė lietuvių kalbos viktorina,  skirta  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui – vyks 2018 m. gegužės 7 d., Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Maloniai kviečiame joje dalyvauti.

Kreipimasis į LR ambasadas, Lietuvių bendruomenes buvo išsiuntinėtas 2017 m. rugsėjo 26 d., minint Europos kalbų dieną. Jis buvo paviešintas ir Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenių posėdyje, 2017 m. spalio 23 d. vykusiame LRS Vilniuje. Su juo supažindinta ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė p. Dalia Henke. Malonu, kad jau yra ir pirmųjų rezultatų – į jį jau atsiliepė kelios ambasados ir lietuvių bendruomenės.

Skyriaus steigimas yra labai paprastas – paskelbto susirinkimo metu išsirenkamas skyriaus pirmininkas, sudaromas narių sąrašas, sumokamas metinis nario mokestis (5 eurai darbingo amžiaus žmonėms, 1 euras – senjorams, mokesčio nėra mokiniams ir moksleiviams). Visais organizaciniais klausimais galima kreiptis į LKD valdybos  sekretorę Ritą Urnėžiūtę (el. paštu: gkalba@melc.lt ar lkdraugija@gmail.com, mob. tel. +370 616 70 991).

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. –  Europos kalbų dienos –  įkurta ir aktyviai veikia Lietuvių kalbos draugijos „Facebook” paskyra  https://www.facebook.com/Lietuvi%C5%B3-kalbos-draugija-123633288357850/. Tikimės ir laukiame pozityvaus ir konstruktyvaus bendradarbiavimo.

Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė
prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė

Reikalinga informacija: LIETUVIų KALBOS DRAUGIJA, Kodas 191676886, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius, el.p. geno@splius.lt, tel. +370 686 00903, a. s. Nr. LT98 7300 0100 0247 6642, AB bankas Swedbankas, banko kodas 73000.

PL-logo