Pareigas pradeda eiti nauja švietimo, mokslo ir sporto viceministrė prof. dr. Jolanta Urbanovič

Nuo 2019 metų rugpjūčio 21 dienos pareigas pradeda eiti nauja švietimo, mokslo ir sporto viceministrė prof. dr. Jolanta Urbanovič, kuruosianti bendrąjį ugdymą. Iki paskyrimo ji buvo ministro Algirdo Monkevičiaus visuomeninė konsultantė.  

J. Urbanovič Vilniaus universitete yra studijavusi lietuvių kalbą ir literatūrą, įgijusi lietuvių kalbotyros magistro laipsnį, Mykolo Romerio universitete – viešojo administravimo magistro laipsnį. Šioje aukštojoje mokykloje ji taip pat apsigynė socialinių mokslų daktaro disertaciją apie mokyklų savarankiškumo įgyvendinimą. Pastaruoju metu ėjo šio universiteto Viešojo valdymo fakulteto prodekanės pareigas. Nuo 2005 m. J. Urbanovič dėsto švietimo politikos, švietimo vadybos, viešojo administravimo ir kitus dalykus.

Naujoji viceministrė yra tarptautinė švietimo ekspertė, stažavusi Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje, Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Europos Parlamente ir kitur, dalyvavusi daugelyje tarptautinių švietimo tyrimų, kuriuos ji atliko kartu su britų, Nyderlandų, JAV, lenkų mokslininkais. Ji taip pat yra rengusi egzaminų užduotis, dirbusi egzaminų vertintoja, mokymų lektore Lenkijos nacionaliniame egzaminų centre. J. Urbanovič yra dirbusi valstybės tarnyboje savivaldybės švietimo padalinyje, pedagoginį ir vadybinį darbą keliose mokyklose.

J. Urbanovič yra publikavusi nemažai straipsnių Lietuvos ir užsienio moksliniuose bei profesiniuose žurnaluose, dažnai dalyvauja ir skaito pranešimus nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose, taip pat dalyvauja ekspertinių darbo grupių veikloje, vertinant ir tobulinant politinę, vadybinę, socialinę bei teisinę švietimo sistemos aplinką.

J. Urbanovič kalba šiomis užsienio kalbomis: anglų, lenkų, rusų, taip pat mokėsi vokiečių ir suomių kalbų.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/pareigas-pradeda-eiti-nauja-svietimo-mokslo-ir-sporto-viceministre-prof-dr-jolanta-urbanovic