Pasaulio lietuvių bendruomenė renkasi į XVI Seimą

Liepos 9–11 dienomis, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) nariai iš 35 šalių renkasi į XVI Seimą Vilniuje. Renginys vyks Seimo Konferencijų salėje (III rūmai).

Pasak organizatorių, PLB XVI Seimas svarstys „svarbius dabarties klausimus, nustatys gaires ateities tikslams ir ties tiltus, jungiančius Lietuvą“.

„Pirmasis PLB Seimas vyko prieš 60 metų. Šio jubiliejinio Seimo metu turėtume susitarti dėl PLB ateities gairių, nes pirminiai tikslai, numatyti PLB pamatiniuose dokumentuose, jau pasiekti – Lietuva nepriklausoma, sėkmingai integravosi į Europos ir transatlantines struktūras, patikimai saugoma NATO. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad viskas padaryta ir mes galime sudėti rankas! Tautiečiai išsibarstę po pasaulį, Lietuva susiduria su demografinėm problemomis – todėl PLB privalo nukreipti savo veiklas į naujų iššūkių sprendimus. Juos indentifikuoti, klasifikuoti ir rasti būdų ir kelių jiems spręsti. Tai bus vieni iš svarbiausių PLB Seimo uždavinių. Bene svarbiausias darbas, kuris laukia mūsų artimiausioje ateityje – referendumas dėl pilietybės išlaikymo ir būsimi 2019 Pasaulio lietuvių metai, taip pat burti ir stiprinti lietuvių bendruomenes pasaulyje!“, – sako PLB pirmininkė Dalia Henke.

PLB Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas, į kurį tradiciškai kraštų rinkti atstovai renkasi kas 3 metus. PLB Seimo posėdžių metu renkama naujas PLB pirmininkas ir valdyba, tobulinami PLB veiklą grindžiantys dokumentai bei priimamos PLB ateities veiklas apibrėžiančios rezoliucijos.

PLB Seimo posėdžius numatoma tiesiogiai transliuoti Seimo interneto svetainėje.

PLB yra pelno nesiekianti organizacija, kurios misija – ugdyti ir išlaikyti užsienyje gyvenančiųjų lietuvybės dvasią.

Informacijos šaltinis: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=259919