Pasaulio lietuvių bendruomenė siekia, kad lietuvių kalbai būtų pripažintas užsienio kalbos statusas JAV

Lapkričio 11–14 dienomis Seime vyko Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiai. Komisija nagrinėjo Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams svarbiomis temomis: dėl pilietybės išsaugojimo, dėl verslo plėtros bei naujų rinkų paieškos, dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo įgyvendinimo ir investicijų į Lietuvos žemės ūkį stabilumo, dėl vienmandatės apygardos įsteigimo užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių balsavimui, dėl patriotinio ugdymo ir tautos auklėjimo patriotiškumo dvasia, pasirengimo krašto gynybai galimos Rusijos agresijos akivaizdoje, dėl neįgaliųjų įdarbinimo ir kt. klausimais.

Siekdama, kad lietuvių kalbai Jungtinėse Amerikos Valstijose būtų oficialiai pripažintas užsienio kalbos statusas komisija priėmė sprendimą „Dėl lietuvių kalbos, kaip užsienio kalbos, statuso“.

Nuspręsta kuo skubiau sudaryti bendrą Lietuvos Respublikos ir JAV lietuvių kalbos ekspertų darbo grupę, kuri parengtų JAV pritaikytą lietuvių kalbos testų ir egzaminų tvarką.

Atsakingos Lietuvos Respublikos ministerijos ir žinybos, šiuo sprendimu paragintos atsižvelgus į lietuvių kalbos ekspertų darbo grupes sprendimus, kreiptis j JAV valdžios institucijas informuojant jas, kad Lietuva yra nustačiusi JAV ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią lietuvių kalbos egzaminų ir žinių atestavimo tvarką ir yra aprobavusi lietuvių, kaip užsienio kalbos, statusą Jungtinių Amerikos Valstijų formaliojo ir neformaliojo Švietimo įstaigose.

Šaltinis čia

Atsakyti