Paskelbtas 2015 m. Kalbos premijos konkursas

Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, paskelbė 2015 metų Kalbos premijos konkursą.
Premija įamžina įžymios lietuvių visuomenės veikėjos, žodžio laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės (1873-1945) atminimą.

Kalbos premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms.

Kalbos premija skiriama už:

1) pastangas skatinti taisyklingos ir gražios lietuvių kalbos vartojimą viešajame gyvenime ir akademinėje srityje, žiniasklaidoje ir įvairioje literatūroje, renginiuose, socialinėse akcijose;
2) rūpinimasi lietuvių kalbos pritaikymu informacinėse technologijose;
3) lietuvių kultūros plėtrai ir visuomenės pažangai svarbių lituanistikos projektų, sumanymų įgyvendinimą, kitokia lituanistinė veiklą;
4) visuomenei reikšmingų, turinio naujumu išsiskiriančių lituanistikos (kalbotyros, knygotyros, paveldo komunikacijos, spaudos istorijos, socialinės kultūros) mokslo darbų (ne žemesnės pakopos kaip magistro darbas) ir kitokių tyrinėjimų atlikimą ir paskelbimą;
5) rūpinimąsi lituanistiniu paveldu ir jo sklaida Lietuvoje ir pasaulyje;
6) dalies lituanistinės veiklos atlikimą neatlygintinai.

Premija gali būti skiriama, jeigu pretendentas atitinka ne mažiau kaip du iš nurodytų kriterijų, tačiau šeštasis kriterijus yra privalomas.

Kalbos premiją konkurso būdu skiria Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija. Pretendentų kandidatūras turi teisę siūlyti fiziniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, kurie iki 2015 m. balandžio 20 d. privalo pateikti:
–    motyvuotą rekomendaciją (rekomendacijas);
–    išsamų pretendento gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą pagal aukščiau nurodytus kriterijus;
–    svarbiausių pretendento darbų sąrašą (nurodyti atliktus neatlygintinai).

Pasirašytus dokumentus prašoma siųsti šiuo adresu: Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijai, Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius.

Premijos laureatas bus skelbiamas gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Plačiau apie Kalbos premijos laureatus čia.

Atsakyti