Paskirti Kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą

Kalbos komisija jau ketvirtą kartą įteiks apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą. Nuo 2016 metų apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą.

            Skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas)

Skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas)

Skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) ir diplomai bus įteikti:
prof. Algirdui Smilgevičiui – už lietuviškos elektrotechnikos terminijos kūrimą, terminų žodynų rengimą;
Eugenijui Simonui Kisinui – už lietuviškos karybos terminijos kūrimą, terminų žodynų rengimą;
prof. Aurelijai Žvirblienei, prof. Rūtai Dubakienei, prof. Vytui Antanui Tamošiūnui – už lietuviškos imunologijos ir alergologijos terminijos kūrimą;
Ritai Urnėžiūtei, Ingai Mataitytei – už ilgametį darbą „Gimtosios kalbos“ žurnale puoselėjant lietuvių kalbą ir šviečiant visuomenę kalbos klausimais;
Sigitui Birgeliui – už lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimą Lenkijoje ir Lietuvoje, visuomenei skirtų kultūrinių ir literatūrinių renginių organizavimą.

Laureatai bus pagerbti vasario 28 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvos mokslų akademijos organizuojamame renginyje. Renginys vyks Mokslų akademijos salėje.
Algirdas Smilgevičius yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto Elektros inžinerijos katedros profesorius emeritas. Greta intensyvaus mokslinio ir pedagoginio darbo profesorius visą laiką rūpinosi lietuvių kalbos, ypač lietuviškos terminijos, puoselėjimu. Reikšmingiausias darbas – 1999 m. kartu su kitais autoriais išleistas penkiakalbis „Elektrotechnikos terminų žodynas“ (buvo šio leidinio iniciatorius, rengėjas ir mokslinis redaktorius). Algirdas Smilgevičius 1991–2007 metais buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, aktyviai dalyvavo Terminologijos pakomisės veikloje iki 2016 metų.
Eugenijus Simonas Kisinas – vienas svarbiausių lietuviškos karybos terminijos kūrėjų. Iki 2015 m. parengė 7 dvikalbius karybos žodynus, kuriuose pateikė apie 150 tūkst. terminų straipsnių. Eugenijus Kisinas – „Karybos enciklopedinio žodyno“ atsakingasis ir mokslinis redaktorius. Jis teikė pastabų ir siūlymų rengiant „NATO terminų žodyną“, taip pat parašė beveik 1000 „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ ir „Technikos enciklopedijos“ straipsnių apie karybą ir karo techniką, parengė 34 mokomuosius, šviečiamuosius ir mokslo veikalus, kuriuose gausu karybos terminų ir apibrėžčių. Eugenijaus Kisino parengti karybos žodynai ir Lietuvos Respublikos terminų banke pateikti terminai sudaro šiuolaikinės lietuviškos karybos terminijos pagrindą ir turi neįkainojamą vertę puoselėjant ne tik karybos terminiją, bet ir lietuvių mokslo kalbą.
Vilniaus universiteto profesoriai Aurelija Žvirblienė, Rūta Dubakienė ir Vytas Antanas Tamošiūnas yra pirmojo „Aiškinamojo imunologijos ir alergologijos terminų žodyno“ lietuvių kalba sudarytojai. Prof. Aurelija Žvirblienė ir prof. Rūta Dubakienė yra aktyvios Lietuvos imunologų draugijos narės, prof. Vytas Antanas Tamošiūnas – Lietuvos imunologų draugijos garbės prezidentas, vienas iš draugijos įkūrėjų, ilgą laiką jai ir vadovavęs.
Rita Urnėžiūtė yra žurnalo „Gimtoji kalba“ redakcinės grupės vedėja ir vyriausioji redaktorė, Inga Mataitytė – šio žurnalo mokslinė redaktorė. Abi redaktorės žurnale „Gimtoji kalba“ dirba beveik trisdešimt metų, per tą laiką jame paskelbė daugybę straipsnių, recenzijų, apžvalgų lietuvių kalbos klausimais, redagavo žurnale spausdinamus kitų autorių straipsnius. Rita Urnėžiūtė yra ir Lietuvių kalbos draugijos valdybos sekretorė.
Sigitas Birgelis – poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius, taip pat Punsko „Aušros“ leidyklos vyriausiasis redaktorius ir direktorius. Sigitas Birgelis yra istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ ir Lenkijos lietuvių interneto portalo Punskas.pl įkūrėjas ir vyriausiasis redaktorius. Jis rengia lietuvių kultūrinius ir literatūrinius renginius Lenkijoje, knygų pristatymus, susitikimus su lietuvių rašytojais, literatūros vertėjais, menininkais ir kt., nuo 2008 m. ne tik Punske, bet ir Lietuvoje organizuoja istorijos paveldo konferencijas „Terra Jatwezenorum“. Sigitas Birgelis yra parašęs, sudaręs, išvertęs ir išleidęs 27 lietuviškas knygas, taip pat yra 12 poezijos rinkinių autorius.

VLKK

 

Nuoširdžiausiai sveikiname laureatus!