Patvirtinta nauja Skaitymo skatinimo programa

Skaitymo įpročius galima ugdyti jau nuo kūdikystės, ir ši ankstyvojo lavinimo naujovė yra įtraukta į Skaitymo skatinimo programą 2019–2024 metams. Programos tikslas – įgyvendinti nacionalinę skaitymo skatinimo politiką: didinti įvairaus amžiaus visuomenės narių susidomėjimą skaitymu, užtikrinti skaityti skatinančios aplinkos kūrimą ir prieinamumą.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra ne tik viena pagrindinių naujos Skaitymo programos vykdytojų, bet ir patys bibliotekos ekspertai bei specialistai savo rekomendacijomis prisidėjo prie programos turinio.

Pasak Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento (VJLD) direktorės Aldonos Augustaitienės, 2017–2018 metais prie Kultūros ministerijos veikė darbo grupė Skaitymo skatinimo programai 2019–2024 metams parengti. Darbo grupę sudarė šioje veikloje dirbantys specialistai iš Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų, Lietuvos leidėjų asociacijos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos, Mokyklų tobulinimo centro ir Nacionalinės bibliotekos.

Svarbiausi programos uždaviniai: parengti ir įgyvendinti ankstyvojo skaitymo įgūdžius lavinančias priemones; inicijuoti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas kultūros ir švietimo darbuotojams, dirbantiems su skaitymo skatinimo programomis; viešinti geriausias išliekamąją meninę ir estetinę ir (ar) mokslinę vertę turinčias knygas; organizuoti veiklas, formuojančias teigiamą požiūrį į skaitymo vertę ir kultūrą, gerinančias skaitančio žmogaus ir (ar) su literatūra ir skaitymu bei knygomis susijusių institucijų įvaizdį; viešinti geriausias išliekamąją meninę ir estetinę ir (ar) mokslinę vertę turinčias knygas.

„Nacionalinė biblioteka turi geros praktinės patirties, intelektinio potencialo ir nuoširdaus noro savo konkrečiais darbais prisidėti prie sėkmingos nacionalinės skaitymo skatinimo politikos plėtros ir tęstinumo“, ­– sako VJLD direktorė A. Augustaitienė.

Tarptautiniai ir nacionaliniai tyrimai rodo, kad skaitymo įpročiai menksta. Pastaraisiais metais vis labiau įsigalint informacinėms technologijoms pasikeitė aplinka, lemianti daugelį įpročių, tarp jų ir skaitymą. Skaitymo kiekis ir jam skirtas laikas nesumažėjo, tačiau iš esmės pasikeitė jo kokybė. Nors tekstų įvairiais formatais perskaitoma daug, tarp jų vis mažesnė dalis vertingų ar susikaupimo reikalaujančių  knygų.

Skaitymo programoje numatomos priemonės, kaip formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus, į skaitymą skatinančias veiklas telkti knygos industrijos dalyvius. Viena didžiausių programos naujovių – „Knygų starto“ modelis, skirtas patiems mažiausiems vaikams, kad jau kūdikystėje knyga būtų suvokiama kaip pažinimo objektas, turintis daug įdomių prasmių. Tai irgi padeda lavinti būsimus skaitymo įgūdžius. Toks  projektas Lietuvoje bus įgyvendinamas pirmą kartą, bandomajam etapui pasirinkta Vilniaus apskritis.

Įvairiomis programos veiklomis siekiama gera knyga sudominti neskaitančius arba mažai skaitančius visuomenės narius, ypač paauglius. Tam numatomos įvairios akcijos – ,,Tėčiai skaito vaikams“, ,,Pasakojame istorijas“, proto mūšiai literatūrinėmis temomis ir kt.

Naujoji programa tęs 2006–2011 metais vykdytos skaitymo skatinimo programos veiklas. Atliktas tyrimas parodė, kad net 84 procentai apklaustųjų teigiamai įvertino  šią programą.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Kultūros ministerija, pagrindiniai vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, savivaldybių viešosios bibliotekos, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius, kuris 2019 m. bus Tarptautinės vaikų knygos dienos rėmėjas. Kultūros ministerijos skiriamas vienų metų programos veikloms biudžetas – 85 tūkst. eurų.

Informacijos šaltiniai:
https://www.lnb.lt/naujienos/3592-patvirtinta-nauja-skaitymo-skatinimo-programa
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6b27c80d1d711e8a82fc67610e51066?jfwid=14kagyzv2t