Patvirtinti 2018 metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-883 „ Dėl 2018 metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ patvirtinti 2018 metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai.

 

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/6/