Pedagogų kalba turi būti taisyklingesnė

Kalbos komisija Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlė numatyti priemones, kurios užtikrintų, kad Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys mokytojai savo dalykus dėstytų taisyklinga lietuvių kalba.
Birželio 13 d. klausimas aptartas su švietimo ir mokslo viceministre Genoveita Krasauskiene ir kitomis ministerijos darbuotojomis. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir jos pavaduotoja Jūratė Palionytė atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įrašyta nuostata, jog mokytojas ar kitas švietimo teikėjas privalo „suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį“, tačiau trūksta šią nuostatą įtvirtinančių įstatymo įgyvendinamųjų dokumentų, reikalavimų vykdymo priežiūros. Pabrėžta, kad taisyklinga mokinių kalba turi rūpintis ne tik lituanistai, bet ir kitų dalykų mokytojai, taigi būtina gerinti visų pedagogų kalbos kokybę.
Pasitarime aptartos galimybės mokytojų kalbos taisyklingumo vertinimą įtraukti į pedagogų atestacijos procedūrą, imtis kitų priemonių, kad mokiniai visų dalykų pamokose girdėtų taisyklingai kalbančius mokytojus.
VLKK

Atsakyti