Pedagogus (formaliojo ir neformaliojo ugdymo) kviečiame plėtoti žinias apie finansinį ir mokesčių raštingumą

Kviečiame dalyvauti 40 val. akredituotos pedagogų kvalifikacijos programos „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“ dviejų sesijų mokymuose.

Kodėl? Dauguma finansinio raštingumo temų ir mokinių ugdymo gebėjimų yra integruojami į visų dalykų pamokas, t. y. galima teigti, kad ta tema visi pedagogai yra kompetentingi. Tačiau, sparčiai vystantis ekonomikai, mokslui ir modernizuojant daugelį procesų, vis atsiranda naujų žinių apie mokesčius ir finansinį raštingumą poreikis. Todėl, vadovaujantis naujausių tyrimų rezultatais, specialistų rekomendacijomis, mokytojų praktikų patirtimi apie mokinių pasirengimą savarankiškam gyvenimui, parengta pedagogų kvalifikacijos programos „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“. Programos turinys glaudžiai susijęs su ugdymo turinio atnaujinimu, mokytojų profesinių kompetencijų plėtojimu finansinio ir mokesčių raštingumo kontekste.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo specialistams, profesijos ir neformaliojo švietimo pedagogams, bibliotekininkams.

Programos lektoriai – Lietuvos finansinių ir mokesčių institucijų atstovai švietimo klausimais.

Programos mokymai vyks dvi sesijas:

  • I sesija – 2018 m. balandžio 16 ir 17 d. Ugdymo plėtotės centre (Katkaus g. 44, Vilnius),
  • II sesija – 2018 m. birželio 11 d. naujai atidarytoje moksleivių finansiniam švietimui skirtoje išmaniojoje erdvėje – „Swedbank“ Finansų laboratorijoje. (Konstitucijos pr. 20, Vilnius).

Dalyvių registracija – informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ iki balandžio 9 dienos.

Kontaktai pasiteirauti – telefonais: 8 671 36 434, (8 5) 277 2194, (8 5) 210 9830, el. paštu: albina.vilimiene@upc.smm.ltgiedre.ciapiene@upc.smm.lt.

upc_violet