Per trejus ateinančius metus – svarbūs švietimo sistemos pokyčiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgyvendina 6 sričių struktūrines reformas. Viena jų – švietimo, apimanti visą sistemą nuo mokyklų iki universitetų, mokslo centrų.

Reformos naudą jau artimiausiais metais pajus moksleiviai, studentai, mokytojai ir dėstytojai – didės pedagogų, mokslo darbuotojų atlyginimai, mokyklos bus aprūpintos moderniomis mokymo priemonėmis, atsiras daugiau ugdymosi galimybių po pamokų, atsižvelgiant į XXI a. iššūkius keisis ir ugdymo turinys, o studijų programos bus labiau pritaikytos prie kintančių darbo rinkos poreikių.

Kviečiame susipažinti su švietimo struktūrinės reformos darbais iki 2021 m.:
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Svietimo%20reformos.pdf

Informacijos šaltinis: http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/per-trejus-ateinancius-metussvarbus-svietimo-sistemos-pokyciai