Pirmą kartą sudarytas Lietuvai svarbiausių istorinių įvykių ir nusipelniusių asmenybių minėtinų jubiliejinių sukakčių sąrašas

Kultūros ministerija patvirtino 2019–2023 metais rekomenduojamų paminėti Lietuvai reikšmingų įvykių ir nusipelniusių asmenybių sukakčių sąrašą.
Prieš sudarant šį sąrašą buvo kreiptasi į visuomenines, nevyriausybines organizacijas, valstybines institucijas su prašymu pateikti pasiūlymus, kokias svarbiausios istorinių įvykių ir nusipelniusių asmenybių jubiliejinės sukaktys minėtinos per ateinančius penkerius metus. Buvo prašyta teikti įvykių ar asmenybių jubiliejus, pradedant nuo 100, 150, 200, 250 ir t.t. metų ir svarbiausias sukaktis iš Lietuvos naujausių laikų istorijos.

Kultūros mnisterija gavo pasiūlymų iš 37 įstaigų ir organizacijų. Apsvarsčiusi juos su ekspertais Kultūros ministerija rekomenduoja paminėti:

  • 2019-ais metais Baltijos kelio 30-metį, Liublino unijos 450-metį, kompozitorių Eduardo Balsio – 100-etį ir  Juozo Naujalio – 150-metį, rašytojų Alfonso Nyka-Niliūno 100–metį  ir Juozo Tumo-Vaižganto – 150-metį jubiliejai.
  • 2020 m. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį  ir Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metį, Lenkijos karaliaus  ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio  Žygimanto Augusto 500-osios gimimo metines, poeto, literatūros ir meno kritiko, vertėjo Henriko Nagio ir poeto Pauliaus Širvio 100-ųjų gimimo metines, Elijahu Ben Salomono Zalmano labiau žinomo kaip Vilniaus Gaonas 300-ųjų gimimo sukaktį.
  • 2021-ais rekomenduojama pažymėti 100 metų, kai Lietuva įstojo į Tautų sąjungą bei lietuvių kilmės antropologės, archeomitologijos pradininkės Birutės Marijos Alseikaitės-Gimbutienės ir pokario partizano, valstybės veikėjo Juozo Albino Lukšos-Daumanto, Skirmanto, Skrajūno 100-o metų gimimo jubiliejai.
  • 2022 m. – 500 metų jubiliejų, kai LDK teritorijoje išspausdinta pirmoji  knyga, Lietuvos Respublikos konstitucijos 100-metį, Lietuvos universiteto 100 metų, Lietuvos žemės reformos šimtmetį.
  • 2023 m. siūloma minėti 30-metį, kai Rusijos okupacinė kariuomenė išvesta iš Lietuvos, Vilniaus miesto 700-metį, Edukacinės komisijos 250 metų įkūrimo jubiliejų, taip pat 100-metį, kai įvyko Klaipėdos sukilimas, ir kraštas prijungtas prie Lietuvos  bei kitas sukaktis.

Visą sąrašą galima rasti www.lrkm.lt

kulturos ministerija