Pradeda veikti interneto svetainė Mokykla2030.lt

Nuo šiol visą aktualią informaciją apie atnaujinamą ugdymo turinį galite rasti interneto svetainėje Mokykla2030.lt. Čia ne tik pateikiama informacija apie ugdymo turinio atnaujinimo siekius ir motyvus, kaitos kryptis, etapus bei įgyvendinimo eigą, bet ir numatytos galimybės svetainės lankytojams prisidėti prie ateities mokyklos kūrimo.

Norint įsitraukti ir dalyvauti ateities mokyklos kūrimo procese, svarbu suprasti, ką, kodėl ir kaip planuojama keisti, vykdant ugdymo turinio atnaujinimo darbus. Todėl daug su šia sritimi susijusios aktualios informacijos ir pateikiama interneto svetainėje Mokykla2030.lt.

Kviečiame švietimo bendruomenę ir kitus suinteresuotus asmenis kurti ateities mokyklą! Svetainėje Mokykla2030.lt rasite kvietimus ir visą informaciją apie planuojamus susitikimus, diskusijas, kitus renginius. O savo siūlymus dėl atnaujinamo ugdymo turinio jau dabar galite pateikti skiltyje „Noriu dalyvauti“. Vėliau bus numatyta ir daugiau galimybių prisidėti norintiesiems aktyviai dalyvauti ugdymo turinio atnaujinimo procese.

Informacijos šaltinis: https://www.upc.smm.lt/naujienos/smm/svetaine.php