Pradedama kurti valstybinės kalbos mokymo ir vertinimo sistema

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įgyvendindama 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto rezoliuciją, inicijavo lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašų atnaujinimą ir dviejų naujų C lygio aprašų parengimą. Tai pirmasis naujos lietuvių kalbos mokėjimo vertinimo sistemos kūrimo žingsnis. Skaidri ir aiški sistema, susiejanti lietuvių kalbos kaip valstybinės ir kaip užsienio kalbos vertinimą, skiriama ir kitakalbiams, besimokantiems lietuvių kalbos, ir užsienio lietuvių bendruomenėms.
Aprašai „Lūžis“ (A1), „Pusiaukelė“ (A2), „Slenkstis“ (B1), „Aukštuma“ (B2), C1, C2 Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros mokslininkų parengti pagal Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis. Jie skirti besimokantiems lietuvių kalbos kaip svetimosios; juose plačiai išdėstoma, ko, kaip ir kiek reikėtų mokyti ar mokytis norint išugdyti ar išsiugdyti komunikacinę kompetenciją bendrauti lietuvių kalba.

     Aprašai reikalingi programų ir mokymo planų, testavimo ir vertinimo sistemos rengėjams, vadovėlių bei kitų mokomųjų priemonių autoriams, kursų organizatoriams, taip pat patiems lietuvių kalbos mokytojams ir mokiniams.
        Kalbos komisija įvertino parengtus aprašus ir pateikė juos Švietimo ir mokslo ministerijai, kad toliau būtų kuriama europinius standartus atitinkanti lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo, vertinimo, testavimo ir sertifikavimo sistema.
vlkk

Atsakyti