Pratęsiamas nemokamas mokinių lankymasis muziejuose

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas ugdyti vaikų ir jaunimo kultūrines kompetencijas bei didinti muziejų prieinamumą, iki šių metų pabaigos pratęsiama nemokama muziejų lankymo iniciatyva Kultūros ministerijai pavaldžiuose muziejuose. 

Kaip ir anksčiau, visi Lietuvos mokiniai pavieniui arba grupėmis nemokamai galės apžiūrėti nuolatines ekspozicijas. Jų bilietas bus mokinio pažymėjimas.

Vasario–liepos mėnesiais, kai vyko pirmas muziejų „atvirų durų“ etapas, čia apsilankė 154 212 mokinių. Muziejų išlaidoms padengti Kultūros ministerija paskyrė 290 tūkst. eurų biudžeto lėšų.

Daugiausiai – 28 488 mokinių sulaukė Trakų istorijos muziejus, Lietuvos dailės muziejuje apsilankė 23 174, Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje – 14 571 ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje – 14 345 mokiniai.

Iki šiol moksleiviai muziejus nemokamai galėjo lankyti tik rugsėjo 1-ąją. Kitomis dienomis bilietai kainavo pusę kainos (tokia pati nuolaida galioja ir studentams, privalomosios karo tarnybos kariams).

2018 m. III-IV ketv. nemokamai mokiniams lankytis nuolatinėse ekspozicijose leidžiantys muziejai:

 1. Lietuvos nacionalinis muziejus (iki 2018-09-30);
 2. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (nuo 2018-08-01 iki 2018-11-30);
 3. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai (nuo 2018-08-01 iki 2018-09-30);
 4. Kauno IX forto muziejus (nuo 2018-09-01 iki 2018-11-30);
 5. Kernavės archeologinės vietovės muziejus (iki 2018-09-30);
 6. Lietuvos aviacijos muziejus (iki 2018-11-30);
 7. Lietuvos etnokosmologijos muziejus (nuo 2018-09-01 iki 2018-11-30);
 8. Lietuvos jūrų muziejus (nuo 2018-09-01 iki 2018-11-30);
 9. Lietuvos liaudies buities muziejus (nuo 2018-08-01 iki 2018-09-30);
 10. Lietuvos švietimo istorijos muziejus (iki 2018-11-30);
 11. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (iki 2018-11-30);
 12. Maironio lietuvių literatūros muziejus (iki 2018-09-30);
 13. Šiaulių „Aušros“ muziejus (iki 2018-12-31);
 14. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus (nuo 2018-08-01 iki 2018-11-30);
 15. Žemaičių muziejus „Alka“ (nuo 2018-08-01 iki 2018-11-30).

Informacijos šaltinis: http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/pratesiamas-nemokamas-mokiniu-lankymasis-muziejuose