Premija už publicistinius kūrinius – Regimantui Tamošaičiui

Šįmet Bronio Savukyno premija įteikta poetui, dvisavaitinio kultūros ir meno leidinio „Nemunas“ vyriausiajam redaktoriui Viktorui Rudžianskui, o premijos už publicistinius kūrinius – Arūnui Sprauniui, Jūratei Visockaitei ir Regimantui Tamošaičiui. Nuoširdžiausiai sveikiname dr. Regimantą Tamošaitį ir visus kitus laureatus.

Kultūros ministerijoje ketvirtadienį vyko Bronio Savukyno premijos bei premijų už publicistinius kūrinius teikimo ceremonija.

Bronio Savukyno premija įsteigta 2010 m. Kultūros ministerijai bendradarbiaujant su Lietuvių PEN centru. Premija skiriama siekiant įvertinti publicistinių kūrinių autorius, kultūros leidinių kryptį formuojančius vyriausiuosius redaktorius už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą, humanistinių vertybių, analitinės minties ir intelektualinės kultūros skleidimą periodiniuose kultūros leidiniuose.

Kasmet skiriama viena 116 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premija.

Šaltinis čia

Atsakyti