Prisvilo mūsų blynai…

Na, pagaliau (galų gale! galiausiai!) pakvipo pavasariu ir Užgavėnių blynais!

Išgirdę, kad ant Tauro kalno šįvakar siaus Morės blynvakaris – pilvo ir geros nuotaikos atlaidai, – ir mes nežadame ateiti tuščiomis rankomis.

Tesėdami duotą pažadą patiekiame dar vieną porciją „prisvilusių blynų“ nuo savo stalo, o jums primename, kad balandžio 1-ąją paskelbsime konkurso „Prasti mūsų popieriai“ nugalėtojus. Ilgai nesvarstykite, jei kirba noras sudalyvauti…

 • Išlaidos apmokamos tik tais atvejais, kai peikiami jas įrodantys dokumentai. (=pateikiami)
 • Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 • Perkančioji organizacija komisijos vardu prašo prašo, kad tiekėjas pateiktų dokumentus.
 • Pakenčiu 74 punktą ir jį išdėstau taip…
 • Įgyvendinant šį projektą bus sudaryta galimybė sudaryti genealoginius medžius ir pakviesti medyje esančius asmenis prisijungti.
 • Slaptumo žyma „roboto naudojimo“. (=riboto)
 • Ši sutartis buvo nutraukta žalių susitarimu. (=šalių)
 • Darbų atlikėjas atsako teisės aktų nustatyta tarka. (=tvarka)
 • Remiantis įdėstytais motyvais, darytina išvada, kad…
 • <…> katalikų bažnyčios arkivyskupijų ir vyskupijų kurijose ir parapijose saugomasi metrikų dokumentais. (=saugomais)
 • Išmoka vaiko priežiūros atostogų klaikotarpiu.
 • Lietuvos literatūros ir mano archyvo direktorius. (=meno).
 • Šio klausimo suvartymą nutarta atidėti. (=svarstymą)
 • Prašome iki 2018-07-15 susilažinti su šiais dokumentais. (=susipažinti)
 • Priskirti valstybės archyvus Kultūros misterijos pavaldumui.
 • Pagrabiai – tokio ir tokio skyriaus vyriausiasis specialistas.
 • 56 straipsnio 1 dalies pirmajojo sakinio formuluotę.
 • Darbuotojų kompetencija vertinama pagal jų gebėjimus, kvailifikaciją ir profesinę patirtį.
 • Esant poveikiui atlieka kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. (=poreikiui)
 • Minimaliosios mėsinės algos dydis nuo 2019 m.
 • Pirkimų komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kratą per savaitę.
 • Detalų aprašymą, kokios informacijos prašome, rasite priekaboje.
 • Viešąją konsultaciją inicijavo „Transparency International“ Lietuvos skyrius ir Specialiųjų tyrumų tarnyba.
 • Darbuotojo prašymas: Prašau leisti dirbti nuostoliniu būdu. Vadovo rezoliucija – neprieštarauju. (=nuotoliniu)

Iš virtualioms parodoms pateiktos medžiagos:

 • XX a. pasitiko bažnyčią savo negailestingumu.
 • Renesanso laikotarpiu bažnyčiose pradeda rodytis barokas.
 • Aleksandro bažnyčios Varniuose stogas yra truputį atitrauktas nuo frontono ir susmulkintas.
 • Archyvas karstu su partneriais parengė unikalių dokumentų parodą.
 • Poetas Mauronis (stovi antras iš dešinės).

Smagių Užgavėnių!

O ši nuoroda tiems, kurie dar nebuvo patekę į Archyvų skai(s)tyklą.

Informacijos šaltinis: http://www.archyvai.lt/lt/lvat/uzgavienes.html