Profesoriui Zigmui Zinkevičiui – 90

Lituanistų bendruomenė nuoširdžiai sveikina 90 mečio sukaktuves švenčiantį įžymiausią Lietuvos kalbininką, baltistą, istorinės kalbotyros specialistą, akademiką, profesorių Zigmą Zinkevičių.
Akademikas prof. Z. Zinkevičius yra parašęs apie 100 knygų, 1000 mokslo ir populiarių straipsnių skirtų svarbiausiems lituanistikos, baltistikos, kultūros klausimams – lietuvių kalbos istorijai, vardynui, tarmėms, rytų Lietuvos kultūrai. Tačiau Z. Zinkevičius darbai neišsitenka vien mokslo bare. Jam nuolat rūpėjo ir dabar teberūpi ne tik teorinės lietuvių kalbos gelmės, tačiau ir jos gyvybingumas nūdienoje  ir jos likimas ateityje.

Išsamiau apie Jubiliato pagerbimą čia ir čia.

Atsakyti