Rita Urnėžiūtė. Kodėl reikėjo nuvažiuoti į Tytuvėnus?

Rugsėjo 29 d. Tytuvėnuose įvyko Lietuvių kalbos draugijos XVIII suvažiavimas. Išklausytos ir patvirtintos LKD veiklos ataskaitos. Su svečiais – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininku Donatu Smalinsku – kalbėtasi apie kalbos politikos aktualijas.
GK 2018-10_Urneziute_Tytuvenai

Straipsnis skelbtas „Gimtosios kalbos“ spalio numeryje.

Maloniai primename, kad „Gimtąją kalbą“ galima užsisakyti iki gruodžio 20 d.
https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata