Seimas spręs, ar Lietuvių kalbos institutui suteikti ypatingos nacionalinės svarbos statusą

Seimas po pateikimo pritarė Seimo nario Kęstučio Daukšio pristatytam Nacionalinio lietuvių kalbos instituto įstatymo projektui ir lydimojo Mokslo ir studijų įstatymo pataisai (projektai Nr. XIIP-3866(2), Nr. XIIP-4101), kuria siūloma pakeisti Lietuvių kalbos instituto statusą. Pagal teikiamas nuostatas šis institutas taptų Lietuvos Respublikos nacionaliniu lietuvių kalbos institutu, turinčiu ypatingos nacionalinės svarbos statusą.

Pasak iniciatorių, projektai sudarytų palankesnes sąlygas ugdyti ir puoselėti valstybinę lietuvių kalbą, formuoti valstybinės lietuvių kalbos tyrimo ir vartojimo strategiją bei taktiką Lietuvoje ir Europos Sąjungos erdvėje, vykdyti mokslinius tyrimus.

Instituto misija būtų naujų fundamentinių ir taikomųjų žinių apie lietuvių kalbą ir raštiją kūrimas, nematerialiojo kalbinio paveldo kaupimas, sisteminimas ir sklaida, valstybei ir visuomenei aktualių kalbos raidos ir funkcionavimo uždavinių sprendimas, lituanistikos palaikymas pasaulyje. Projektu numatoma, kad valstybė teiktų lituanistikos tyrimams ir studijoms, kurie sudaro pagrindą spręsti esminius tautos tapatybės išsaugojimo, stiprinimo ir jos raidos uždavinius, strateginį prioritetą. Institute būtų atliekami humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai ir vykdoma su jais susijusi mokslinė, profesinė, ekspertinė, edukacinė, sklaidos ir kita veikla.

Šio mokslinių tyrimų instituto steigėja būtų Vyriausybė.

Po pateikimo už teisės aktų projektus balsavo 64 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 8 parlamentarai. Toliau jie bus svarstomi Seimo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 2 d.

Balsavimo rezultatai

seimologoMielieji Kolegos, iki birželio 2 dienos dar yra laiko kalbėtis su Seimo nariais ir aiškinti jiems, kad tik saugodami gimtąją kalbą galime išlikti kaip tauta.

Atsakyti