Seime bus pristatyta paroda „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“

Kovo 11 d., pirmadienį, 9.15 val. Vitražo galerijoje (Seimo I rūmai) Prezidentas Valdas Adamkus ir Seimo narys Emanuelis Zingeris atidarys unikalią parodą apie Jungtinėse Amerikos Valstijose per pastaruosius keturis dešimtmečius kurtus tautinius simbolius, puoselėtą istorinę atmintį.

Parodoje bus galima susipažinti su išeivijoje gimusiais vyčiais, geležiniais vilkais, Amerikos lietuvių bendruomenėje platintais plakatais, patriotinių organizacijų simbolika. Ši Lietuvos valstybingumą menanti simbolika jau 1988 m. pasiekė laisvėjantį kraštą, buvo naudojama daugiatūkstantiniuose mitinguose, tapo mūsų kasdienybės dalimi. Tarp jų yra ir simbolių, labai prigijusių šiandieninėje Lietuvoje: jie naudojami „Lietuvos geležinkelių“, milijoniniu tiražu platinami Lietuvos pašto, mielai naudojami ir garsių lenktynininkų, ir eilinių vairuotojų.

Ekspoziciją pristatys išeivijos simbolių kūrėjas bei organizatorius, Bostono kompanijos „Baltic Associates“ vadovas Gintaras Karosas.

G. Karosas ir jo bendraminčiai dar prieš 40 metų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos informaciniame biure, vėliau – per kompanijų „Baltic Enterprises“ ir „Baltic Associates“ informaciją, leidinius, vaizdinę produkciją bandė pasiekti jau nutautėjusius išeivius, grąžinti jiems lietuvišką dvasią ir kartu papasakoti apie Lietuvą, jos vargus okupacijoje.

Daug simbolikos ir literatūros anglų kalba buvo skirta Amerikos politikams. Specialiai šiai parodai nuotraukas atsiuntė prezidentų Ronaldo Reigano ir Džordžo Bušo bibliotekos-muziejai Kalifornijoje ir Teksase. JAV lietuvių jaunimo plakatai išgarsėjo visoje Amerikoje, kai Jungtinių Valstijų vadovai viešai demonstravo lietuviškus simbolius, po ko Baltijos kraštų likimu ėmė intensyviai domėtis ir didžioji Vakarų spauda.

Paroda „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“ daugeliui bus įdomi tuo, kad Lietuvos žmonės sužinos, kas iš tikrųjų kūrė tokį populiarų krašte modernų „Vytį“, ant marškinėlių, suvenyrų spausdinamą Geležinį vilką, iš kur atkeliavo lipdukai „Žalgiris“ ar Persitvarkymo Sąjūdį remiantys plakatai.

Ši paroda bus rodoma keliuose šalies muziejuose, o paskui pasieks savivaldybių bibliotekas, kultūros centrus. Ji bus parodyta ir išeivijos centruose, dar kartą primenant tą didelę dvasinę paramą, kurią Vakaruose gyvenantys lietuviai teikė kraštui sovietų okupacijos metais, taip pat Sąjūdžio tautos budinimo laikotarpiu.

Parodą padėjo rengti Vyčio paramos fondas, neseniai kartu su G. Karosu Floridoje pristatęs parodą apie Jungtinėse Valstijose gyvenusius 130 Vyties Kryžiaus kavalierių.

Paroda „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“ Seimo Vitražo galerijoje bus eksponuojama iki kovo 31 d. Lankytojai ją apžiūrėti gali kiekvieną penktadienį atvirų durų valandų metu nuo 11 iki 15 val.

 Informacijos šaltinis: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=264954