Seimo Pirmininko sveikinimas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis sveikina žurnalistus, leidėjus, rašytojus, mokytojus, kalbininkus ir visus laisvo žodžio gynėjus su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

„Kūryba – viena esminių ir prigimtinių teisių į saviraišką, būdas pasauliui pranešti ir skleisti žinią. Te ši diena primena, kokią didelę prasmę turi laisvas žodis, te įpareigoja mus ginti savo kalbą ir puoselėti jos tradicijas. Vertinkime laisvę, kuria galima šiandien džiaugtis, ir jauskime pareigą saugoti mūsų gražią ir seną kalbą šiame moderniame technologijų amžiuje“, – sveikindamas sako parlamento vadovas.

Informacijos šaltinis: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=257819