Seminarai lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. rugpjūčio 22–31 d. sukvietė šalies lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į darbinius seminarus dėl bendrų veiklų ir priemonių, skirtų pasirengti ir veiksmingai pradėti įgyvendinti atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą 5, 7 ir 9 klasėse.

Seminarai „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 5, 7, 9 klasėse“ vyko Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune, Marijampolėje, Šalčininkuose.  Jų  metu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienė aptarė, kas nauja Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, kalbėjo apie paramą jai įgyvendinti. Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja dr. Zita Nauckūnaitė pristatė ilgalaikių planų rengimo bendruosius principus. Buvo aiškintasi, kaip dirbti su atnaujinta programa ir pagal ją parengtais ilgalaikiais planais 5, 7, 9 klasėse. Klausytojai susipažino su Ugdymo plėtotės centro metodininkės Daivos Binkienės parengtomis interaktyviomis nuorodomis, kur galima rasti daug įdomios ir naudingos medžiagos ruošiantis lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms.

Antroje seminaro dalyje lituanistai dirbo grupėse, kuriose buvo ieškoma atsakymo į konkretų klausimą: kaip dirbti pagal atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą 5, 7, 9 klasėse pirmą mokslo metų mėnesį. Su jais savo profesinėmis įžvalgomis pasidalijo lektorės, lietuvių kalbos mokytojos ekspertės, Onutė Baumilienė, Daiva Briedienė, Meilė Čeponienė ir Aldona Kruševičiūtė. Baigiantis seminarui mokytojai susipažino su atnaujinama Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa (projektu), teikė siūlymų jai tobulinti.

Seminaruose dalyvavo 703 lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojai. Didžiulis mokytojų susidomėjimas vykusių seminarų temomis, aktyvus jų dalyvavimas diskusijose, klausimai bei pasikeitimas nuomonėmis leidžia teigti, jog tokie renginiai yra ypač reikalingi. Klausytojai įgytas žinias perteiks savo miestų, rajonų mokyklų mokytojams.

upc_violet