Seminarai mokytojams, mokantiems lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti dviejų dienų trukmės praktiniuose seminaruose „Integruotas lietuvių kalbos mokymasis: turinys, patirtis, tobulinimo kryptys“ mokyklų, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba, pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytojus, mokančius lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse.

Seminarų tikslas – padėti mokytojams integruotai ugdyti pradinių klasių mokinių, besimokančių mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, lietuvių kalbos gebėjimus kitų dalykų pamokose, pažinti mokinių kalbinės raidos ypatumus, mokytis taikyti įvairius paveikius metodus ir priemones lietuvių kalbos gebėjimams ugdyti. Seminarų trukmė – 2 dienos, renginių pradžia 12.00 val. Seminarai vyks:

  • Gruodžio 5–6 d. Vilniaus Naujamiesčio mokykloje (Ševčenkos g. 17, Vilnius). Kviečiame Vilniaus miesto pradinio ugdymo mokytojus.  Registruotis.
  • Gruodžio 5–6 d. Vilniaus Naujamiesčio mokykloje (Ševčenkos g. 17, Vilnius). Kviečiame Vilniaus rajono pradinio ugdymo mokytojus. Registruotis.
  • Gruodžio 11–12 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje (Draugystės g. 12, Visaginas). Kviečiame Zarasų, Visagino, Ignalinos pradinio ugdymo mokytojus. Registruotis.
  • Gruodžio 13–14 d. Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijoje (Paryžiaus Komunos g. 14, Klaipėda). Kviečiame Klaipėdos apskrities pradinio ugdymo mokytojus. Registruotis.
  • Gruodžio 12–13 d. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje (Vytauto g. 35, Šalčininkai). Kviečiame Šiaurės rytų Lietuvos pradinio ugdymo mokytojus. Registruotis.

Kviečiame pasirinkti Jums tinkamą laiką ir vietą iš mūsų siūlomų ir registruotis Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Ugdymo plėtotės centras kelionės išlaidų neapmoka.

Aldona Zaukienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė,
tel. (8–5) 277 2194

Informacijos šaltinis: https://www.upc.smm.lt/naujienos/mazumos/seminarai-mazumoms.php