Birželio 1 d. vyko privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikyti registravosi 21095 kandidatai. Egzaminas  vyko 191 Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą registravosi laikyti 14977 kandidatai.
Tiek valstybiniame, tiek mokykliniame brandos egzamine kandidatai turėjo atlikti vieną užduotį – parašyti rašinį. Brandos egzaminui buvo pateiktos dvi samprotavimo rašinio ir dvi literatūrinio rašinio temos. Taigi buvo galima rinktis 1 iš 4 temų. Taip pat abiejų tipų egzaminuose prie kiekvienos temos buvo pateikti trys privalomi lietuvių literatūros autoriai: valstybiniame brandos egzamine – iš Bendrosios programos išplėstinio kurso, mokykliniame – iš Bendrosios programos bendrojo kurso. Atkreipiame dėmesį, kad autoriai prie temos išvardyti chronologine tvarka.

Valstybinio brandos egzamino samprotavimo rašinyje kandidatas pasirinktą temą turėjo analizuoti susiedamas su pasirinkto vieno iš nurodytų autorių kūryba ir literatūriniais (kultūriniais) kontekstais; be to, galima buvo  remtis ir asmenine (kultūrine, visuomenine, emocine) patirtimi.

Valstybinio brandos egzamino literatūriniame rašinyje pasirinktą temą reikalaujama atskleisti analizuojant kūrinius ir jų kontekstus. Privalu rašyti apie dviejų autorių kūrybą: vieną autorių pasirinkti iš nurodytų prie temos, kitą programinį autorių pasirinkti savo nuožiūra. Atkreipiame dėmesį, kad privalomas yra autorius, o ne konkretus jo kūrinys; programinis autorius – autorius iš programos – iš privalomųjų arba pasirenkamųjų.

Mokyklinio brandos egzamino samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą remiantis vienu autoriumi iš trijų, nurodytų prie temos, ir kontekstu. Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant vieno autoriaus kūrybą. Autorių reikia pasirinkti iš trijų, nurodytų prie temos. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra. Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikta po tris klausimus, kurie kandidatui padės rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Per valstybinį ir mokyklinį brandos egzaminą mokiniams leidžiama naudotis norminamaisiais lietuvių kalbos žodynais ir dvikalbiais žodynais.

Egzamino metu buvo pateikiama ne mažiau kaip vienas dabartinės lietuvių kalbos žodynas grupės keturiolikai kandidatų ir ne mažiau kaip vienas dvikalbis žodynas mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba trims grupės kandidatams.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcijos yra patvirtintos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu ir paskelbtos NEC interneto svetainėje. Kad išlaikytų valstybinį brandos egzaminą, kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 30 proc. galimų surinkti taškų. Mokyklinio brandos egzamino įvertinimas – balas – parašomas pagal taškų ir balų atitikties lentelę, kurią įsakymu tvirtins Nacionalinio egzaminų centro direktorius po 9 darbo dienų, skirtų kandidatų rašinių vertinimui.

Tą pačią dieną bus vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinis brandos egzaminas.

Šaltinis čia.

Temos skelbiamos čia.

Atsakyti