Skelbiama bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atranka

Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atrankoje.

Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, technologijų, muzikos, matematikos, informacinių technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.

Bendrieji reikalavimai bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 metų pedagoginio ar mokslinio darbo patirtis per pastaruosius 5 metus (mokytojams, mokslo darbuotojams);
 • profesinė veikla edukacinėje ar raidos psichologijos srityje (psichologams);
 • gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office paketas).

Privalumai:

 • dalyvavote rengiant dalyko Bendrąją programą ar teikėte jai siūlymus;
 • esate švietimo konsultantas;
 • dalyvavote bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų mokymuose;
 • vertinote bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinį;
 • vertinote skaitmeninių mokymo priemonių turinį;
 • turite edukacinės psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį (psichologams);
 • turite Lietuvos pedagogų asociacijos rekomendaciją.

Pastaba. Jeigu per pastaruosius 5 metus turėjote turtinių ir neturtinių interesų, susijusių su vadovėlių leidyba ir rengimu, atrankoje dalyvauti negalite.

Kaip dalyvauti?

Informaciją apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimą rasite čia. Įvertinkite pasirinkto bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio (išleisto iki 2015 m.) vieną skyrių pagal kriterijus, kuriuos rasite čia. Užpildykite paraiškos formą, kurią rasite čia.

Iki kada ir kokiu būdu teikiami dokumentai atrankai?

Užpildytą paraišką, rekomendaciją ir pasirinkto vadovėlio skyriaus vertinimą siųskite iki 2016 m. gruodžio 12 d. 17.00 val. el. paštu Vertintojai@upc.smm.lt

Atrinkti vertintojai bus įrašyti į bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų sąrašą, kurį rasite čia. Vertinimo paslaugos bus perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Vertintojas privalės laiku ir kokybiškai atlikti vertinimą, dalyvauti centro organizuojamuose posėdžiuose ir mokymuose ir turės teisę gauti metodinę pagalbą iš centro.

Kilus klausimams, kreipkitės tel.: (8 5) 210 98 20 arba el. paštu Vertintojai@upc.smm.lt

Edita Sederevičiūtė,
Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja
upc_violet