Skelbiamas etnokultūrinis projektas „Mūsų lobynai“

E

Projektas jungia dvejas jau ne pirmus metus vykstančias varžytuves „Atverk tautos lobynų gelmes“ ir „Tarmių lobynai“. Projekte kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai ir mokytojai.

Projekto tikslas ir uždaviniai –  ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją, siekti etnografinių regionų savitumo išsaugojimo ir aktualizavimo Lietuvoje, skatinti mokinius puoselėti ir išsaugoti tarmes, pagilinti jau turimas mokinių etninės kultūros žinias, kurios padėtų suvokti bei formuoti savo kaip lietuvio tapatybę, o etnokultūrą suvokti kaip reiškinį, kuris apima visas mūsų tautos gyvenimo sritis ir poreikius, sudaryti sąlygas talentingiems jauniems žmonėms kūrybiškai perteikti savo mintis ir požiūrį į savo tautos ir krašto praeitį.

Projektą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projekto partneriai: Etninės kultūros globos taryba, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių liaudies kultūros centras, Vilniaus etninės kultūros centras.
Išsamiau čia.

Atsakyti