Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas dėl lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų finansavimo

Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija skelbia kvietimą iki 2018 m. balandžio 15 dteikti paraiškas dėl lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų dalinio finansavimo.

Finansavimas skiriamas vadovaujantis šiais kriterijais:
1. projektai padeda sutelkti valstybės, savivaldybių institucijas, mokslo įstaigas, bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas istorinės reikšmės lituanistikos paveldo problemoms nagrinėti, įžymioms paveldo vertybėms ir jų kūrėjams, pasiekimams ir įvykiams pažinti, skleisti ir įprasminti;
2. projektai padeda atskleisti tautos kultūros atgimimo istoriją, XIX a. bei XX a. pr. nacionalinio savitumo suvokimą;
3. projektai padeda puoselėti lituanistinį paveldą už Lietuvos Respublikos ribų, išlaikyti istorinį ir kultūrinį tapatumą, pateikti jo objektus Lietuvos Respublikoje;
4. projektai padeda vykdyti lituanistinio paveldo vardų, istorinių įvykių, rašto, garso, vaizdo dokumentų sklaidą už Lietuvos Respublikos ribų;
5. projektai skatina visuomenės iniciatyvumą tyrinėti ir pateikti lituanistinį paveldą šiuolaikinėmis technologijų priemonėmis.

Prioritetas teikiamas:
1. projektams, kurie padeda formuoti kiekvienų metų kuriamą lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programą;
2. tęstiniams projektams, kurie įgyvendinami ne mažiau nei trejus metus iš eilės ir išlaiko jiems vieniems būdingas renginių tradicijas;
3. projektams, pasižymintiems paveldo sklaidos idėjų originalumu, informacinių technologijų taikymo novatoriškumu;
4. projektams, skatinantiems naujas visuomenės narių kūrybines iniciatyvas, susijusias su paveldo sklaida ir komunikacija;
5. projektams, kuriems dalinį finansavimą skiria valstybės ir/ar savivaldybių institucijos ir/ar įstaigos, tarptautinės organizacijos, bendrijos.

Projekto vykdytojai kompiuteriu užpildytą, projekto vykdytojo vadovo parašu ir antspaudu, jei tokį turi, patvirtintą kultūros ministro nustatytos formos paraišką teikia komisijai tiesiogiai arba siunčia registruoto pašto siunta adresu: Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Gedimino pr. 53, 01109, Vilnius. Paraiškos forma taip pat gali būti siunčiama el. paštu lituanistika@lrs.lt.

Naudingos nuorodos:
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo konkurso finansavimo taisyklės, paraiškos forma, sutarties forma, projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos forma, projekto faktinių išlaidų ataskaitos forma, sąmatos prie sutarties forma.

Daugiau informacijos:
Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja
Justina Paukštė, tel. (8 5) 239 6715, el. p. justina.paukste@lrs.lt.

Informacijos šaltinis: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=255885