Skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai

Bendrojo ugdymo mokyklose šiandien (2016-06-17) skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai.
Šiais metais 11 821 kandidatas rinkosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Egzamine dalyvavo 11 200 kandidatų.

Mokykliniame brandos egzamine mokiniai galėjo rašyti samprotavimo arba literatūrinį rašinį. Samprotavimo rašinyje atskleisti temą reikėjo remiantis vienu autoriumi iš trijų, nurodytų prie temos, ir kontekstu. Literatūriniame rašinyje atskleisti temą reikėjo analizuojant vieno autoriaus iš trijų, nurodytų prie temos, kūrybą. Kitą autorių, jei jo reikėjo, mokinys rinkosi savo nuožiūra. Prie kiekvienos rašinio temos buvo pateikta po tris klausimus, kurie mokiniui galėjo padėti rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis nebuvo privaloma.

Šiais metais, kaip ir kasmet, minėto egzamino kandidatų darbus vertino savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens skirta vertinimo komisija.

Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 121 punktą, egzamino taškų ir balų atitiktį nustato mokyklinių brandos egzaminų vertinimo komitetas.

Šiais metais lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą išlaikė 90,7 procentai kandidatų. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 1,3 procentai mokinių.

Taip pat skelbiami ir lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino rezultatai. Šį egzaminą laikė 35 mokiniai. Visi mokiniai egzaminą išlaikė.

1248_NEC