Skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatai

Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) liepos 3 dieną skelbia lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatus.
Valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas planuojantiems rinktis valstybės finansuojamas universitetines studijų programas. Norint baigti mokyklą ar studijuoti valstybės finansuojamose studijų programose kolegijose, pakanka išlaikyti mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikė 18525 kandidatai. Iš jų 17559 kandidatai mokėsi mokyklose, kuriose mokoma lietuvių kalba, o 966 kandidatai – mokyklose, kuriose mokoma tautinių mažumų kalbomis.

Egzaminui išlaikyti reikėjo surinkti 30 proc. egzamino užduoties taškų. Egzaminą išlaikė  89,04 proc. visų kandidatų (2016 metais egzaminą išlaikė 89,76 proc. visų kandidatų). Šiais metais iš jų 89,50 proc. abiturientų, kurie mokėsi mokyklose lietuvių mokomąja kalba, 80,74 proc. besimokiusiųjų mokyklose tautinių mažumų kalbomis (pernai 87,87). Šimto balų įvertinimą gavo 0,71 proc. visų laikiusiųjų: iš mokyklų, kuriose mokoma lietuvių kalba, šimto balų įvertinimą gavo 0,7 proc. kandidatų, o iš mokyklų, kuriose mokoma tautinių mažumų kalbomis – 0,2 proc.  kandidatų. Visi mokiniai, gavę šimto balų įvertinimą, mokėsi išplėstiniu kursu, 81,75 proc. jų pirmame pusmetyje turėjo 9–10 balų įvertinimus. Didžiąją šio egzamino šimtukininkų dalį sudaro merginos (89,79 proc.). Taip pat jų egzamino išlaikymo procentas, gautų taškų vidurkis geresnis negu vaikinų.

Daugiausia – 81,8 proc. kandidatų – rinkosi rašyti samprotavimo rašinį. Populiariausia buvo tema „Kas žmogui teikia ramybę“: ją rinkosi 61 proc. visų kandidatų. Literatūrinį rašinį kūrė 16,9 proc. kandidatų.

Beveik pusės (45,3 proc.) visų kandidatų, atėjusiųjų į lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, pirmojo pusmečio įvertinimas buvo nuo 2 iki 6 balų ir tik 2 procentų – 10 balų. Žymiai išaugo kandidatų, kurie mokėsi tautinių mažumų mokyklose ir pirmame pusmetyje turėjo 2–6 balų įvertinimus, skaičius: mokinių iš mokyklų lenkų mokomąja kalba – 10 proc., iš mokyklų rusų mokomąja kalba – 4 proc.

Kad išlaikytų egzaminą, kandidatai iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba galėjo padaryti ne daugiau kaip 6 gramatikos ir leksikos klaidas, 12 rašybos klaidų, 14 skyrybos klaidų, 20 teksto raiškos ir stiliaus klaidų 500 žodžių apimties rašinyje. Tautinių mažumų mokyklų mokiniai jų galėjo padaryti kone dvigubai daugiau, nes jiems taikomi palengvinti vertinimo kriterijai: 14 gramatikos ir leksikos klaidų, 25 rašybos klaidas (1 mažiau nei 2013 m.), 14 skyrybos klaidų (2 mažiau negu 2013 m.) ir 30 teksto raiškos, stiliaus bei logikos klaidų (2 mažiau nei 2013 m.). Kriterijai tautinių mažumų mokyklų mokiniams 2016 m. truputį buvo sugriežtinti atsižvelgiant į pailgėjusį dalyko mokymosi laiką (239 pamokos) lyginant su 2013 m. laidos abiturientais, į 2016 m. VBE rezultatus ir faktą, kad 2020 metais visiems abiturientams, nepaisant jų mokyklos mokomosios kalbos, bus taikomi vienodi lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijai.

Ne vienerių metų kandidatų lietuvių kalbos ir literatūros VBE rezultatų ir pusmečio pažymio ryšio analizė rodo, kad mokyklose tautinių mažumų mokomąja kalba mokiniams rašomi nepelnytai aukšti įvertinimai ugdymo procese. Pavyzdžiui, 40 proc. egzamino taškų surenkančių mokinių iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba vidutinis įvertinimas mokykloje yra 5, tuo tarpu mokinių iš mokyklų tautinių mažumų mokomosiomis kalbomis – 7 ar net 8, nors mokiniai mokosi pagal tą pačią bendrąją lietuvių kalbos ir literatūros programą.

Liepos 7 d., penktadienį, visi neišlaikiusieji valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino galės jį perlaikyti kaip mokyklinį. Taigi neužkirstas kelias baigti mokyklą, netgi stoti į kolegiją. Išsamesnės informacijos apie egzamino perlaikymą reikia teirautis mokykloje.

Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinio brandos egzamino darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos nuo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatų skelbimo dienos galima adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra apibrėžta apeliacijų dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų teikimo tvarka. Mokiniai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per tris darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, mokiniai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.

nec_logo