Skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros VBE rezultatai

Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) liepos 2 dieną skelbia lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatus.

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikė 20 895 kandidatai. Iš jų 19 811 kandidatų mokėsi mokyklose, kuriose mokoma lietuvių kalba, o 1084 kandidatai – mokyklose, kuriose mokoma tautinių mažumų kalbomis.

Brandos egzaminui buvo pateiktos dvi samprotavimo rašinio ir dvi literatūrinio rašinio užduotys (prie kiekvienos temos buvo nurodyti trys privalomi autoriai iš Bendrosios programos išplėstinio kurso). Kandidatai turėjo atlikti vieną užduotį – parašyti rašinį. Rašydami samprotavimo rašinį kandidatai turėjo remtis vienu iš nurodytų autorių ir kita patirtimi, rašydami literatūrinį rašinį – analizuoti vieno iš nurodytų autorių ir dar vieno pasirinkto autoriaus kūrinius.

Egzaminą išlaikė 89,79 proc. visų kandidatų. Iš jų 90,11 proc. abiturientų, kurie mokėsi mokyklose lietuvių mokomąja kalba, 83,95 proc. besimokiusiųjų mokyklose tautinių mažumų kalbomis. Egzamino išlaikymo rezultatai tiek mokyklose lietuvių mokomąja kalba, tiek mokyklose tautinių mažumų kalbomis šiek tiek geresni negu 2014 metais. Šimto balų įvertinimą gavo 1,10 proc. visų laikiusiųjų: iš mokyklų, kuriose mokoma lietuvių kalba, šimto balų įvertinimą gavo 1,15 proc. kandidatų, o iš mokyklų, kuriose mokoma tautinių mažumų kalbomis, – 0,18 proc. Visi mokiniai, gavę šimto balų įvertinimą, mokėsi išplėstiniu kursu, 82,6 proc. jų pirmame pusmetyje turėjo 9–10 balų įvertinimus. Didžiąją šio egzamino šimtukininkų dalį sudaro merginos (79,57 proc.). Jų egzamino išlaikymo procentas, gautų taškų vidurkis geresnis negu vaikinų. Kandidatų, kurie mokėsi mokyklose tautinių mažumų mokomosiomis kalbomis, rezultatai (išlaikiusiųjų procentas, vidurkis, šimtukų procentas) labai panašūs į vaikinų, kurie mokėsi mokyklose lietuvių mokomąja kalba, rezultatus.

Daugiausia – 79,75 proc. kandidatų – rinkosi rašyti samprotavimo rašinį. Populiariausia buvo tema apie juoko galią: ją rinkosi 62 proc. visų kandidatų. Apie inteligento vaidmens kaitą visuomenėje rašė 17,75 proc. visų kandidatų. Literatūrinį rašinį kūrė 20,25 proc. kandidatų. Apie tėvynės ilgesį Lietuvos literatūroje rašė 13,36 proc., kasdienybės grožio pajautą lietuvių literatūroje – 6,9 proc. visų kandidatų.

Norint išlaikyti egzaminą reikėjo surinkti 30 proc. egzamino užduoties taškų. Nors numatyta, jog vertinimo instrukcija (kalbos taisyklingumo kriterijus) bus griežtinamas kasmet, šiais metais toks griežtinimas nevyko.

Šaltinis čia

Atsakyti