Skelbiami piešinių konkurso „Knygų namų šviesa“ laimėtojai

2018 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC) organizuotas nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Knygų namų šviesa“ jau tapo tradicija. Tai puiki proga jauniesiems dailininkams ne tik per kūrybą pažinti save ir pasaulį, bet ir suvokti istorinės ir artimiausios sociokultūrinės aplinkos, meno žmogaus gyvenime svarbą.

Lyginant su 2016 m. LMNŠC rengtu konkursu „Knygų namų šviesa“, kuris buvo skirtas Bibliotekų metams, matyti, jog šiais metais norą dalyvauti konkurse pareiškė beveik tris kartus mažiau mokinių. Gali būti, kad mokiniams ir juos rengusiems mokytojams trūko laiko tinkamai pasirengti 2018 m. kovo 13 d. startavusiam konkursui.

Kita vertus, galime pasidžiaugti atsiųstų darbų meniškumu. Iš tikrųjų džiugina visose trijose – 7–10 metų, 11–14 metų ir 15–18 metų – mokinių amžiaus grupėse pristatytų darbų įvairovė. Konkurso dalyviai nevaržomai rinkosi sau artimas ir konkrečiam sumanymui atskleisti labiausiai tinkamas dailės priemones ir technikas, pradedant guašu, akvarele, grafitu, aliejinėmis kreidelėmis ir baigiant gratažo, monotipijos, mišriomis technikomis. Jaunesnieji, žaismingai vaizduodami save tarp knygų ar knygų veikėjus, daugiau eksperimentavo, vyresnieji labiau gilinosi į skaitymo aplinkos ir perskaitytos knygos atmosferą, stengėsi detaliau, tikroviškiau perteikti tikrovės įspūdžius.

Meniškai interpretuodami savo santykį su knyga, biblioteka ir Lietuvos kultūros istorija, mokiniai ne tik ieškojo idėjų artimiausioje asmeninės ar mokyklos bibliotekos aplinkoje, bet ir daug fantazavo, ieškojo netikėtų detalių perskaitytų knygų istorijose. Tai rodo, jog mūsų mokiniai yra labai kūrybiški ir atviri meniniams atradimams, o jaunuosius kūrėjus ugdantys mokytojai – puikūs patarėjai, atsižvelgiantys į kiekvieno individualius gebėjimus.

Vadovaudamasi konkurso nuostatomis LMNŠC pakviesta vertinimo komisija, kuriai vadovavo ilgametę konkursų vertinimo patirtį turinti VDA grafikos katedros vedėja, VDA Senato pirmininkė doc. Marija Marcelionytė-Paliukė, profesionaliai atrinko konkurso laureatų ir parodos dalyvių darbus. Buvo suformuota 60 darbų parodos kolekcija ir skirti 15 laureatų (po 5 kiekvienai amžiaus grupei) diplomai bei padėkos raštai.

Rita Mikučionytė, dailėtyrininkė,
Vilniaus J. Vienožinskio ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
dailės istorijos mokytoja ekspertė

Darbai
Protokolas
Dalyvių sąrašas

Informacijos šaltinis: https://www.lmnsc.lt/knygu_namu_sviesa/

Atsakyti