Skelbimas

Prašome visuomenės pagalbos! Padėkite surasti vandalus, suniokojusius paminklą Pakutenių miške prie Šeduvos. Už bet kokią vertingą informaciją atsilyginsime! Prašytume pasidalyti žinia.
Informuoti adresu: sergey.kanovich@lostshtetl.com

FB – Sergey Kanovich
1
2 3 4 5