Almina Afonina ir Tatjana Oleneva. Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija)

Etninės kultūros puoselėjimas – viena iš prioritetinių krypčių, kai ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos, tautos kultūrine patirtimi grindžiamas kūrybingumas, tradicinės dorovės normos, tautinė ir pilietinė savimonė, pagarba gyvenamajai aplinkai ir Lietuvai, šeimos, bendruomenės ir tautos tradicijoms.  Plečiant ir gilinant vaikų žinias organizuojamos įvairios popietės,  renginiai, aktyviai dalyvaujama bendruomenės susitikimuose.  Įgytos etninės kultūros žinios bei patirtis palaipsniui subrandina artimą, nuoširdų santykį su savo kraštu, jo praeitimi ir dabartimi. Mes, mokytojai, perteikdami prasminius etninės kultūros klodus, turime nuolat tobulėti, ieškoti naujų mokymo būdų, metodų, kurie būtų patrauklūs ir įdomūs mokiniams. Etninė kultūra turėtų būti skleidžiama moderniai ir orientuojama į turinį, o ne į pigias populiarumo siekiančias formas.

Amžinoji šviesa (renginio scenarijus)