Skirtos lėšos užsienio lituanistinėms mokykloms

Įvairioms užsienio lietuvių mokyklų neformalioms lituanistinio švietimo veikloms Švietimo ir mokslo ministerija šiemet skyrė apie 160 tūkst. Eurų. Daugiausia lėšų atiteks mokinių vasaros stovykloms, edukaciniams-kultūriniams renginiams, pažintinėms kelionėms Lietuvoje, lietuviškų mokyklų mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kitoms mokyklų reikmėms.

Užsienio lietuviškų mokyklų neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursą ŠMM organizuoja kasmet. Juo siekiama skatinti užsienio lietuvius, lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pažinti Lietuvą, taip pat sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti lietuvybę.

Šiemet konkursui buvo pateiktos 164 užsienio lietuviškų mokyklų paraiškos iš 27 pasaulio šalių. Finansavimas šiemet skirtas 51 projektui.

Minint valstybės atkūrimo šimtmetį, didelis dėmesys atrenkant finansuotinus projektus skirtas lietuviškų mokyklų mokinių dalyvavimui lietuvių kalbos ir kultūros vasaros stovyklose Lietuvoje, bendradarbiavimui su Lietuvos mokyklomis.

Pvz., į edukacines-kultūrines stovyklas Lietuvoje, organizuojamas kartu su Lietuvos mokyklomis, atvyks Airijos Dundalko Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos, Argentinos, Islandijos, Jungtinės Karalystės lietuviškų mokyklų „Bitė“, „Kodėlčius“, „Obelėlė“, Škotijos, Norvegijos Drammeno ir Rogalando miestuose veikiančių lietuviškų mokyklų, Vokietijos Hamburgo lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ ir kt. užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai. Rusijos šiaurės ir Sibiro lietuvių vaikai, kaip ir kasmet, dalyvaus lietuvių kalbos ir kultūros stovykloje Alantoje. Į stovyklą Lietuvoje užsienio bendrojo lavinimo mokyklų vaikus pakvies ir Rygos lietuvių vidurinė mokykla.

Brazilijos lituanistinė mokykla „Vilnis“ organizuos renginius, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Australijos Sidnėjaus lituanistinė mokykla kvies į sąskrydį, skirtą tai pačiai progai, JK  Londono lituanistinis darželis-mokykla „Obelėlė“ kartu su parneriais Lietuvoje sukurs folkmiuziklą, Vilniaus Gabijos gimnazijos ir Maskvos Jurgio Baltrušaičio mokykla surengs kultūrinę-pažintinę ekspediciją ,,Valstybės šimtmečio atspindžiai Lietuvos istorijoje ir kultūroje“, o Vokietijos lietuvių bendruomenė – lituanistinių mokyklų darbuotojų sambūrį, skirtą šiai datai.

Finansavimas skirtas ir kitokio pobūdžio projektams. Pvz., Egipto Hurgados lituanistinė mokykla „Jūros arkliukai“ įsigis metodinės medžiagos, Talino lituanistinė mokykla „Terelabas“ surengs edukacinę išvyką – ieškos Lietuvos ir lietuvių pėdsakų Estijos istorijoje. Danijos lietuvių bendruomenė „Jylland&Fyn“ rengs Europos lituanistinių mokyklų sąskrydį „Draugystės tiltas 2018“, Kaliningrado srities lietuvių vaikų folkloro ansambliai dalyvaus dainų šventėje Vilniuje, surengs tarptautinę jaunimo mokslinę konferenciją „Mano lietuviškumas yra tiesiog moralinis laimėjimas“, skirtą Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, ir kt.

ŠMM kuruoja 10 lietuviškų formaliojo ugdymo mokyklų ir daugiau nei 200 pasaulio lituanistinių mokyklų veiklą.

 Logo-SMM