Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Kad ir kiek metų būtų prabėgę nuo vieno iš didžiausių Lietuvos istorijoje politinio laimėjimo – spaudos atgavimo, kad ir kaip jis bandytas sumenkinti, kalba mokykloje, versle, politikoje mus sieja komunikaciniais saitais, kurie tarsi lynai laiko Lietuvą.
Visus jos žmones – taip pat ir tuos, kurie nuo Tėvynės toli, betarti širdimis. Nes daugeliui kalboje prasideda ir Mama, ir Tėvynė.

Kad ir kaip lygintume informacines rinkas, globalumo įtakas, istorines valstybių patirtis, didelis poreikis gauti žinių ir bendrauti lietuviškai mus skatina kalbą nuolat atnaujinti, rūpintis jos skaitmeniniu gyvybingumu ir pritaikomumu.

Vis aktyvesnis dalyvavimas kalbai ir raštingumui skirtuose renginiuose, politinė valia paskelbti 2017-uosius Lietuvių kalbos kultūros metais, vieša polemika apie kalbos sistemą ir jos kaitą stiprina tikėjimą, kad spaudos atgavimas, kalba ir knyga buvo ir tebėra didelio žygio ir prasmės idėjos, kurios rūpi ir kuriomis remsimės.

Mūsų spauda, mūsų kalba ir mūsų knyga – šios šventės pamatas.
Tegu Jums jis išlieka tvirtas skleidžiant žinias, priimant sprendimus, kuriant lietuvių kalbą!

Dr. Daiva VAIŠNIENĖ
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė