Strateginiai švietimo tikslai bus įgyvendinami pasitelkus ES paramą

Kokybiškas švietimas ir inovatyvus mokslas  – šiems prioritetams įgyvendinti bus skiriamos naujojo ES paramos periodo 2014-2020 m. lėšos švietimui ir mokslui.  Beveik 1 mlrd. eurų investicijos teks visai sistemai: nuo vaikų darželių iki mokslo centrų.

„Iki šiol ES investicijas Lietuva kreipė į infrastruktūros gerinimą. Renovuotos mokyklos, sukurti ir pažangiausia įranga aprūpinti nauji profesinio praktinio mokymo centrai bei nauji mokslo tyrimų kompleksai. Dabar daugiau investuosime į žmonių tobulėjimą ir naujos infrastruktūros įveiklinimą“, – sako švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis.

Švietimo ir mokslo ministerija administruoja du ES investicijų veiksmų programos prioritetus:  „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEP) skatinimas“ ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.

Visa informacija čia.

Atsakyti