Suaugusiųjų kitakalbių mokymas lietuvių kalbos – valstybinės svarbos klausimas

Prezidentūroje spalio 8 d. vykusiame pasitarime, kuriame dalyvavo ministerijų, kitų institucijų, mokslo ir mokymo įstaigų atstovai, kalbėta apie suaugusiųjų kitakalbių, pirmiausia Lietuvoje esančių ir būsimų pabėgėlių, mokymą lietuvių kalbos: kursų rengimą, metodinės literatūros leidybą, pedagogų kvalifikaciją ir kt.
Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė atkreipė pasitarimo dalyvių dėmesį į koordinavimo organizuojant lietuvių kalbos mokymą (taip pat ir nuotoliniu būdu) trūkumą, nepakankamą dėmesį mokymo priemonių leidybai, pabrėžė būtinybę sudaryti sąlygas išmokti lietuvių kalbą kitakalbiams Visagino gyventojams, taip pat Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsieniečiams. Kalbos komisijos narė, VU Lituanistinių studijų katedros vedėja prof. Meilutė Ramonienė priminė daugelį metų nesutvarkomus užsieniečių lietuvių kalbos mokėjimo įvertinimo klausimus.

Šaltinis čia