Susitikimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje

Kovo 4 d. VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis kartu su Lietuvių kalbos instituto atstovėmis susitiko su švietimo, mokslo ir sporto viceministre Monika Bilotiene.

Susitikime taip pat dalyvavo ŠMSM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo sk. vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė, Kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. Aurelija Tamulionienė, Bendrinės kalbos tyrimo centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaitė, VLKK Bendrojo sk. vedėja Aurelija Dvylytė.

Aptarti nuolatinės mokinių raštingumo stebėsenos, baigiamųjų darbų vertinimo ir kiti klausimai.

Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/naujienos/ivykiu-kronika/susitikimas-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerijoje