Svarbu abiturientams – per brandos egzaminus laukia kelios naujovės

Šiemet per brandos egzaminus laukia kelios naujovės – pradedant lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pakeitimais, baigiant tuo, kokį rašiklį rinktis. 2018 metų pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės balandžio 4 d. – vyks užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis.
Pagrindinė sesija baigsis birželio 22 d. chemijos valstybiniu brandos egzaminu.

– Šiemet bene didžiausia naujiena – pakitęs lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Kas bus kitaip? – „Studijos“ paklausė Nacionalinio egzaminų centro direktorės Saulės Vingelienės.

– Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino formatas iš esmės nepasikeitė. Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai turės parašyti rašinį pasirinkę vieną temą iš siūlomų keturių – dviejų samprotaujamojo ir dviejų literatūrinio rašinio.

Šių metų egzamino pokytis susijęs su autorių pateikimu prie temos ir mokiniams sudaryta galimybe rinktis iš visų 36 šio dalyko bendrojoje programoje privalomų autorių.

Iki šių metų mokiniams prie temos buvo pateikiami trys autoriai iš dalyko brandos egzamino programoje privalomų autorių ir bent vienu iš prie temos esančių autorių būtinai reikėjo remtis rašant rašinį. O nuo šių metų mokiniams prie kiekvienos temos bus pateikti tik du autoriai ir jie bus tik rekomenduojami.

Reikalavimas remtis bent vienu privalomu autoriumi lieka, bet mokiniai jį galės rinktis ne tik iš tų, kurie nurodyti prie temos, bet iš visų 36 šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių.

Kita svarbi egzamino naujovė yra tai, kad mokiniai per egzaminą galės naudotis privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu.

Kiekvienai 14 kandidatų grupei bus skiriami ne mažiau kaip du kompiuteriai. Tai reiškia, kad per egzaminą vykdymo patalpoje vienai kandidatų grupei gali būti paruošta ir daugiau nei du kompiuteriai.

Kompiuteryje bus galima rasti autorių kūrinius ir tai, kas svarbu, pasižymėti užduoties sąsiuvinyje. Pradėti naudotis kompiuteriu kandidatas galės praėjus valandai nuo egzamino pradžios. Kiekvienas kandidatas, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos, galės naudotis kompiuteriu vieną kartą ne ilgiau kaip 20 minučių arba du kartus ne ilgiau kaip po 10 minučių.

Iki egzamino pabaigos likus pusantros valandos, jei kandidatas kompiuteriu nepasinaudojo ar pasinaudojo tik 10 minučių, jis kompiuteriu galės pasinaudoti tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 10 minučių.

Kaip ir anksčiau, bus galima naudotis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“ ir dvikalbiais žodynais.

– Keičiasi ir rašinio vertinimo tvarka. Kodėl ir kaip?

– Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rašinys bus vertinamas ne 50, kaip iki šiol, o 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti mokinio darbą. Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų autorių, egzamino neišlaikys.

Vertinant temos supratimą, argumentavimą ir interpretavimą, struktūrą, atsisakyta sąvokos „išskirtiniai gebėjimai“, originalumo reikalavimo, patikslinti daugiausia taškų vertinamų minėtų gebėjimų aprašai.

– Keičiasi ir fizikos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų darbų vertinimas. Kas nauja?

– Šiais metais pradedama įgyvendinti valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo sistemos pertvarka.

Informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbai ir iki šiol buvo vertinami elektroniniu formatu, kompiuteriu, o fizikai buvo pirmieji, kurių vertintojų grupės pradėjo mokinių darbus vertinti atskiromis dalimis.

Nuo šių metų ir judame link vertinimo kompiuteriu, o svarbiausia – pradedame vertinti nuotoliniu būdu.

– Į ką dar svarbu atkreipti dėmesį?

– Nuo šių metų bus laipsniškai pereinama prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu. Jau šių metų visų egzaminų vykdymo instrukcijose numatyta, kad mokiniai rašytų tik juodos spalvos tušinuku. Taip bus užtikrinama skenuoto darbo kokybė.

Siekiant, kad valstybinių brandos egzaminų apeliacijos būtų išnagrinėtos iki liepos 20 dienos, apeliaciją dėl valstybinio brandos egzamino rezultato bus galima pateikti nebe per 3, o per 2 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

O dėl mokyklinio brandos egzamino rezultato, kaip ir ankstesniais metais, apeliaciją mokinys galės pateikti per 3 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

Parengė Aida Murauskaitė

Lrytas