Švietimo bendruomenės forumas „Kas aktualu šiais mokslo metais?“

2017 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia savivaldybių komandas, kurias sudarytų miestų / rajonų metodinių būrelių pirmininkai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo skyrių ir švietimo centrų specialistai, mokytojų asociacijų atstovai, dalyvauti švietimo bendruomenės forume „Kas aktualu šiais mokslo metais?“ Renginio tikslas – aptarti ugdymo turinio aktualijas 2017–2018 mokslo metais.

Registracija vyksta informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Jei kiltų klausimų, teirautis:

Roma Sausaitienė, tel. (8 5) 277 2171, el. p. roma.sausaitiene@upc.smm.lt
Salomėja Bitlieriūtė, tel. (8 5) 277 2194, el. p. salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt

Raštas_kvietimas dalyvauti švietimo forume.pdf_geras
Švietimo bendruomenes forumas_programos projektas 2017-06-29 (002)_RED

upc_violet