Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kūrinius Vaikų literatūros premijai gauti

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti vaikų literatūros kūrinius, kritikos darbus, vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo projektus Vaikų literatūros premijai gauti.
Premijos tikslas – skatinti Lietuvos rašytojus kurti vaikams skirtas knygas, įvertinti švietimo, visuomeninių ar privačių įstaigų bei asmenų indėlį populiarinant vaikų literatūrą ir knygų skaitymą.

Premijos dydis – 100 MGL. Iš jų 60 MGL – už nuopelnus vaikų literatūros srityje (už literatūros kūrinį ar kūrinius) ir 40 MGL už nuopelnus vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo srityje (už projektus, literatūrines-kūrybines akcijas, literatūros kritikos darbus ir kt.). Kartu su premija įteikiamas diplomas.
Kandidatūras premijai gauti turi teisę siūlyti asociacijos, švietimo įstaigos, švietimo įstaigų steigėjai, kiti juridiniai asmenys. Kandidatai turi pateikti pastarųjų trejų metų kūrybinės veiklos aprašą, nominuojamų darbų pavyzdžius, kitą iliustruojančiąją medžiagą.
Siūlymai pateikiami ministerijos Komunikacijos skyriui iki gruodžio 31 d.
Premijos skyrimo nuostatus galima rasti ministerijos interneto svetainėje:
http://www.smm.lt/uploads/documents/en_versijai/konkursai/Vaik%C5%B3%20literat%C5%ABros%20premija.pdf

Vaikų literatūros premiją 2004 įsteigė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Ji teikiama kiekvienų metų balandžio 2 dieną – Tarptautinę vaikų knygos dieną.

Premijos laureatais jau yra tapę: poetai Martynas Vainilaitis, Ramutė Skučaitė, Violeta Palčinskaitė, rašytojai Vytautas V.Landsbergis, Vytautė Žilinskaitė, Gintarė Adomaitytė, Kęstutis Kasparavičius, Gendrutis Morkūnas, Vytautas Račickas, Villė Vėl (Vilija Dailidienė), Lina Žutautė,  Kristina Gudonytė, Selemonas Paltanavičius, literatūrologai Kęstutis Urba, Vincas Auryla, Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Asta Gustaitienė. Taip pat Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldona Šiaulienė, Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro Informacijos skyriaus vedėja Roma Kišūnaitė, žurnalas „Rubinaitis“, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo centro vyriausioji bibliotekininkė Marta Rudytė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorė Aldona Elena Augustaitienė, LRT žurnalistė Alma Valantinienė, viešoji įstaiga Rašytojų klubas.

Logo-SMM