Švietimo ir mokslo ministerija parėmė daugiau kaip 100 užsienio lietuviškų mokyklų projektų

Švietimo ir mokslo ministerija daugiau kaip šimtui užsienyje esančių lietuviškų mokyklų projektų skyrė 278 600 eurų. Šių mokyklų mokiniai galės stovyklauti ar dalyvauti ekskursijose po Lietuvą, vyks mokinių mainai, bus rengiamos įvairios mokinių ir lietuvių bendruomenių šventės, lietuvių kalbos olimpiados, už skirtus pinigus mokyklos galės įsigyti tautinių rūbų, įvairios metodinės ir mokomosios medžiagos, mokytojai tobulins kvalifikaciją ir kt.

„Užsienio lituanistinės mokyklos šiemet buvo kur kas aktyvesnės. Pernai per du surengtus konkursus parėmėme 107 projektus, o šiemet kol kas per vienintelį – 101 projektą, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. – Lituanistinės mokyklos padeda neprarasti lietuvybės svetur gyvenantiems mūsų tautiečiams, formuoja tautinį identitetą. Dėl to lituanistikos židinių rėmimas visada bus švietimo prioritetas“.

Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamam Užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursui šiemet buvo pateikti 142 projektai. Kai kurios mokyklos teikė po kelis projektus. Lietuviškos užsienio mokyklos parengė ir tęstinius projektus, ir sukūrė naujus. Pvz., Dublino „4 vėjų mokykla“ jau kuris laikas bendrauja su Vilniaus lietuvių namais, ministerija iš dalies parems ir šių metų mokinių ir mokytojų mainų programą, originalaus „Mokinio dienoraščio“ leidybą.

Alantoje vasarą vėl bus rengiama jau tradicinė Rusijos Šiaurės ir Sibiro lietuvių vaikų ir jaunimo lietuvių kalbos ir kultūros stovykla. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacija trečią vasarą rengs populiarią mokinių vasaros kūrybinę stovyklą Zelenogradske (Krante). Stovykla „Palikimas 3“, kurioje dalyvauja Kaliningrado srities lietuviškų mokyklų mokiniai ir mokiniai iš Lietuvos, šiemet bus skirta Liudvikui Rėzai.

O Irkutsko srities lietuvių tautinis kultūros centras „Švyturys“ parengė projektą „Nuotolinio lietuvių kalbos mokymosi proceso organizavimas“ ir lietuvių kalbos mokysis nuotoliniu būdu.

Taip pat tradicinis užsienio lietuvių renginys – Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis „Draugystės tiltas“ šiemet numatytas Islandijoje. Tokį projektą parengė Islandijos lituanistinė mokykla „Trys spalvos“. Į sąskrydį susirenka Europos lituanistinių mokyklų mokiniai, tėvai, mokytojai, diplomatinių atstovybių, Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovai. Mokytojais susipažįsta su lituanistinio švietimo naujovėmis, diskutuoja aktualiais klausimais, bendrauja, dalinasi patirtimi. Tėvams rengiamos paskaitos ir užsiėmimai ugdymo temomis, jie gali dalyvauti kūrybinėse-edukacinėse dirbtuvėse ir kt. „Draugystės tiltas“, kurio idėja gimė 2005 m. Švedijos lietuvių bendruomenėje, Stokholmo „Saulės“ lituanistinėje mokykloje, keliauja iš šalies į šalį. Pernai sąskrydis buvo surengtas Norvegijoje.

Užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursą Švietimo ir mokslo ministerija rengia kasmet. Šis konkursas – tai galimybė užsienio lietuviškoms mokykloms gauti finansinę paramą savo veiklai, sudaryti sąlygas, kad užsienio lietuviai, lietuvių kilmės užsieniečiai ir užsieniečiai mokytųsi lietuvių kalbos, valstybės istorijos, kultūros, susipažintų su Lietuvos dabartimi.

Visuose pasaulio žemynuose veikia daugiau kaip 160 neformaliojo švietimo lituanistinių mokyklų, jose mokosi apie 7 tūkst. vaikų.

Logo-SMM

Atsakyti