ŠMM pradeda viešąsias konsultacijas dėl naujos mokinių pasiekimų vertinimo sistemos

Svarstoma, kad abitūros egzaminus, kurie sukelia nemenką stresą abiturientams ir ne itin išsamiai parodo jų žinias ir kompetencijas, palaipsniui pakeistų kaupiamojo vertinimo sistema. Švietimo ir mokslo ministerija surengė pirmąją viešą konsultaciją su mokinių, studentų ir tėvų organizacijų atstovais, kurie išsakė savo siūlymus pristatytiems kaupiamojo vertinimo sistemos metmenims.

Vienas iš siūlomų variantų – kad sistemos pagrindu taptų mokinių pasiekimų įvertinimų kaupimas mokinio CV primenančioje informacinėje sistemoje. Įrašus apie save mokinys pildytų nuolat visą savo mokymosi mokykloje laiką (tikėtina – netgi visą gyvenimą). Jame atsispindėtų ne tik žinios, bet ir kitos mokinio kompetencijos, pvz., kultūrinės, socialinės, ekonominės ir kt. Ugdant mokinį mokykloje įgautų svorio ir jo kūrybinė, sportinė veikla, savanoriavimo patirtis, taptų svarbus socialinis emocinis ugdymas.

Mokinys per mokslo metus galėtų palyginti, kokie jo pasiekimai kitų bendraamžių, klasės vidurkio kontekstu, kokios jo galimybės įstoti į norimą studijų programą ar pasirinktą specialybę, kur dar reikia labiau pasitempti, pvz., daugiau dėmesio skirti lietuvių kalbos rašybai, ir pan.

„Kaupiamojo vertinimo sistema siūloma kaip galima alternatyva, kadangi abitūros egzaminai kuo toliau tuo labiau nebeatitinka mokymosi visą gyvenimą dinamikos, nes specialybės keičiasi ir žmogaus patirtis kaupiama nuolat, o ne tik vieną pavasarį per egzaminus, dabartiniai egzaminai, išskyrus akademines žinias, nestimuliuoja kelti kitų asmeniui svarbių tikslų, pvz., socialinio ir emocinio intelekto lavinimo, beveik jokios reikšmės neteikiama mokinio kūriniams, – sako Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas. – Šiuo metu švietimas juda kitos vertinimo sistemos link. Naujame Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo apraše pabrėžiamas formuojamasis vertinimas, jau patvirtinta Brandos darbo programa, brandos darbą abiturientai galės rinktis nuo 2017–2018 mokslo metų, rengiamos Socialinio emocinio ugdymo ir vertinimo gairės“.

Pasak pristatyme dalyvavusio Lietuvos moksleivių sąjungos atstovo, Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos mokinio Edvino Adomo Asanavičiaus, mokiniai tikisi, kad kaupiamasis balas bus tik brandos egzamino dalis. Kaupiamąjį balą būtų galima gauti už motyvacinį laišką ar pokalbį, neformaliuoju švietimo būdu įgytas kompetencijas, tokį balą galėtų gauti ir olimpiadų, nacionalinių konkursų laimėtojai. Kaupiamasis vertinimas sudarytų iki 2 balų pridėtinės vertės ir skaičiuotųsi kartu su bendruoju balu. Pasak Edvino, jei abiturientas prasčiau išlaikytų egzaminus, turimas kaupiamasis balas būtų šioks toks pagrindas po kojomis. Be to, balų rinkimas skatintų konkurenciją, vadinasi, ir motyvaciją, o padidėjęs dėmesys kompetencijoms, „augintų praktikų, ne vien akademinę kartą“.

Tobulinti egzaminų sistemą ir taikyti kaupiamąjį vertinimą numatyta Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje ir kituose strateginiuose švietimo dokumentuose.

Visi piliečiai savo nuomonę dėl svarstomos naujos mokinių vertinimo sistemos gali išsakyti interneto portale „Mano Vyriausybė“.
Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1253
El. paštas info@smm.lt

Šaltinis čia

Straipsnis aktualia tema  „Brandos egzaminas atgyveno – Lietuvoje rengiamasi įvesti kaupiamąjį vertinimą

 

Atsakyti