Švietimo ir mokslo ministerijoje lankėsi Kaliningrado švietimo įstaigų vadovų delegacija

Gruodžio 16 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje lankėsi Kaliningrado srities švietimo institucijų specialistų delegacija. Į delegaciją įeina įstaigų, kuriose veikia lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvai, vadovai, Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto ir Černiachovsko pedagoginio instituto, kuriuose dėstoma lietuvių kalba, atstovai, taip pat specialistai, atsakingi už Kaliningrado regiono švietimą.

Jie susitiko su ministerijos kancleriu Tomu Daukantu, pasidalino savo patirtimi ir problemomis. Svečiams buvo trumpai pristatytas tautinių mažumų švietimas Lietuvoje.

Svečiai taip pat lankėsi Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir Vilniaus lietuvių namuose, Vilniaus universitete.

Kaliningrado krašte veikia 18 lietuvių kalbos būrelių ir fakultatyvų. Lietuvių kaip antrosios užsienio kalbos mokoma 4 mokyklose, lietuvių kalbą galima studijuoti ir 2 aukštosiose mokyklose. Šiame krašte veikia 6 folkloriniai vaikų ansambliai, vaikai atvyksta į Lietuvoje rengiamas dainų šventes, festivalius, kalbos olimpiadas, vasaros stovyklas.

1995 m. buvo įkurta Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacija, kuriai nuo 2002 metų vadovauja Aleksas Bartnikas.

Logo-SMM

Atsakyti