Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė finansavimą užsienio lituanistinių mokyklų projektams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija užsienio lituanistinių mokyklų projektams šiemet paskirstė beveik 300  tūkst. eurų. Už šiuos pinigus vaikai atvyks į vasaros stovyklas ir ekspedicijas Lietuvoje, mokyklos pirks vadovėlius, grožinę literatūrą lietuvių kalba, tautinius kostiumus ir kitą tautinę atributiką, bus tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos mokyklomis, tobulinama mokytojų kvalifikacija, vyks kiti edukaciniai renginiai Lietuvoje ir užsienyje.

„Atrenkant finansuotinus projektus vienas iš prioritetų buvo veiklos, kurios skatina mokinių motyvaciją mokytis lituanistinėje mokykloje. Labai džiaugiamės, kad lituanistinės mokyklos stiprėja, aktyviai dalyvauja projektų konkurse, labai intensyviai bendradarbiauja su Lietuvos mokyklomis, vaikams ir šeimoms pasiūlo patrauklios veiklos“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Projektų konkurse finansavimą gavęs Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo reikalų komisijos projektas „Stovykla – Pasaulio Lietuva“ vasarą į stovyklą Lietuvoje sukvies vaikus iš viso pasaulio lituanistinių mokyklų. Mokinių mainus surengs Argentinos lietuviai ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijos gimnazistai: iš Argentinos atvykę jaunuoliai kelias savaites mokysis Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, gyvens gimnazistų šeimose, po to gimnazistai iš Radviliškio vyks į Argentiną pas naujuosius draugus.

Siekdamos tarpusavio bendradarbiavimo ir glaudesnių ryšių su Lietuvos mokyklomis, lituanistinės mokyklos „Bitė“ iš Londono, „Trys spalvos“ iš Islandijos, Kovo 11-osios mokykla iš Airijos,  Škotijos lietuviška mokykla, Ispanijos LT mokyklėlė, „Jūros arkliukai“ iš Egipto kartu su Senamiesčio mokykla iš Ukmergės ir Šiaulių V. Kudirkos mokykla parengė turiningą vasaros stovyklos programą Lietuvoje.

Prahos lituanistinė mokykla „Debesynas“, Italijos ir Prancūzijos lietuviai pakvies į renginius apie M. K. Čiurlionį. Danijos lietuvių bendruomenės Jylland&Fyn ir lituanistinės mokyklos „Sparnai“ projektas „Kalu kalu pasaką“ organizuos renginį, į kurį pasikvies mokinių ir mokytojų iš kitų Danijos, Hamburgo ir Londono lituanistinių mokyklų.

Liuksemburgo I Europos mokyklos projektas „Esu žmogus iš Lietuvos (sau, tėvynei, pasauliui)“ vaikus pakvies į kūrybinio rašymo dirbtuves ir darbų konkursą, bus išleista elektroninė knygelė, sukurtas poezijos spektaklis.

Paremta plati Kaliningrado lietuvių vaikų kultūrinė programa: bus surengtos pažintinės išvykos į Klaipėdos kraštą, kūrybinė stovykla Lietuvoje, meno festivaliai ir kt.

Lituanistinėse mokyklose įvairiais renginiais bus pažymėtas ir Pasaulio lietuvių metų minėjimas.

Iš viso konkursui šiais mokslo metais pateiktos 92 paraiškos iš 21 pasaulio šalies. Finansavimas skirtas 82.

Užsienio lietuviškų mokyklų neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuoja kasmet. Juo siekiama skatinti užsienio lietuvius, lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pažinti Lietuvą, taip pat sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti lietuvybę.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kuruoja 10 lietuviškų formaliojo ugdymo mokyklų ir daugiau nei 200 pasaulio lituanistinių mokyklų veiklą.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerija-skyre-finansavima-uzsienio-lituanistiniu-mokyklu-projektams