Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje atnaujintas Bendrųjų ugdymo programų gairių projekto svarstymas

Gegužės  30 d. į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją susirinko darbo grupė, po trumpos pertraukos  vėl pratęsianti Bendrųjų ugdymo programų gairių projekto svarstymą. Darbo grupei vadovauja nauja ministro paskirta vadovė – viceministrė Kornelija Tiesnesytė.

Per darbo grupės posėdį svarstyta, kaip, atsižvelgus į gautus siūlymus, pakeisti gairių struktūrą, aptartas struktūrinių dalių turinys.

Kitas darbo grupės posėdis numatomas birželio 14 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pavasarį sutelkė tyrėjų ir praktikų grupę, kurioje dirba Vyriausybės, edukologų, ministerijai pavaldžių institucijų, mokytojų dalykinių asociacijų atstovai, kitų sričių ekspertai. Ši darbo grupė iki naujų mokslo metų pradžios turi parengti galutinį Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairių projektą – išgrynintas kryptis, ko ir kaip turi būti mokomi mokiniai, įvertinant visuomenės ir valstybės ateities poreikius.

Gairių projektas, visi pateikti siūlymai ir redakcinės grupės apibendrinti siūlymai skelbiami svetainėje www.mokykla2030.lt.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerijoje-atnaujintas-bendruju-ugdymo-programu-gairiuprojekto-svarstymas