Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Artėja vienos gražiausių, prasmingiausių, džiugesio kupinų metų švenčių – Kūčios, šv. Kalėdos ir Naujieji metai.

Šiuo laikotarpiu dažnas apmąstome nuveiktus darbus, planuojame naujus siekius.

Švietimo, mokslo ir sporto bendruomenei šie metai nebuvo lengvi. Daug ką tobulinome, taisėme, sprendėme iš naujo, kartu ieškojome didesnių galimybių.

Kiekvienam mokiniui, mokytojui, dėstytojui, studentui, sporto bendruomenės atstovui ir visiems, su kuriais susijusi mūsų ministerijos veikla, noriu pasakyti – einame bendru keliu, stiprinkime abipusę partnerystę ir pasitikėjimą. Ministerija yra ir bus Jūsų pusėje!

Didžiausia bendruomenės vertybė yra mokėti būti kartu, susitelkti. Rinkimės kurti, tartis ir rasti geriausius sprendimus.

Jaučiu nuoširdžią padėką visiems Jums už tai, kad savo darbais, pasiekimais padedate stiprinti visuomenės pagarbą, tikėjimą ir didžiavimąsi mūsų šalies švietimu, mokslu ir sportu. Jūs esate tikrieji kūrėjai!

Taip, turime dar nemažai padaryti, ir tikiu, kad galime. Matau norą ir puikias iniciatyvas bendraudamas su mokytojais, akademinės bendruomenės, sporto atstovais, mokyklų direktoriais, merais, savivaldybių švietimo padalinių vadovais.

Visiems Jums ir Jūsų šeimoms linkiu kuo geriausios kasdienės kloties, sveikatos, santarvės, nuoširdaus gyvenimiško džiugesio.

Linkėdamas gražių artėjančių švenčių –

švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius