Tarptautinė konferencija Literatūros kanono formavimas kaip tautokūra

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

Literatūros kanono formavimas kaip tautokūra

Centrinėje ir Rytų Europoje

(nuo XIX a. iki XX a. pradžios)
Vilnius, 2018 m. gegužės 3–4 d.

INTERNATIONAL CONFERENCE

Literary Canon Formation as Nation-building
in Central and Eastern Europe
(19th to Early 20th Century)
Vilnius, 3-4 May, 2018
Informacijos šaltinis: http://www.llti.lt/lt/naujienos/571